2. DIO

CILJ bez PLANA je samo ŽELJA!

Proces planiranja je u osnovi jednostavan i opšte poznat, a sadrži osnovne ključne elemente koji su zapravo primjenljivi pri bilo kojoj aktivnosti kao što je kupovina namirnica ili organizacija rođendanske proslave – pa tako i omladinske razmjene!

Da biste isplanirali novi projekat, potrebno je da jasno znate odgovore na sljedeća pitanja:

  • ZAŠTO? – pitanje koje nas uvijek muči ali takođe odražava našu VELIKU IDEJU, naše vizije, ciljeve i našu percepciju donošenja pozitivne promjene u budućnosti.
  • ŠTA? – da, ideje mogu biti fantastične ali često mogu biti previše široke i maglovite. One treba da budu jasne, sveobuhvatne i stabilne; treba da budu konkretne i primjenjive u stvarnom životu. Definisanje SPECIFIČNIH CILJEVA pokazaće se kao jedan od najvažnijih prioriteta u vašem radu.
  • KAKO? – riječi nikada nisu dovoljne! Kako da snove pretvorimo u AKCIJU? Kako možemo da ostvarimo svoju viziju?
  • KOLIKO? – novac, novac, novac! Svi mi želimo da budemo idealisti ali svi se možemo složiti: koliko para – toliko muzike! BUDŽET je jednako važan i njime treba dobro da se upravlja da bismo postigli uspjeh.
  • KAKO JE PROŠLO? – koje kriterijume ste koristili za EVALUACIJU nivoa uspjeha koji ste postigli? Jednostavno rečeno: koliko ste zadovoljni onim što ste postigli i kako ste izmjerili nivo svog uspjeha?

TAJNA PREGRADA

„Ne razgovarajte o nama bez nas!“ – uključite krajnje korisnike u proces planiranja!

Udahnite duboko – nije tako komplikovano kao što izgleda! Da bi se tema suzila i prilagodila potrebama ovog Priručnika, proći ćemo korak po korak kroz proces planiranja omladinske razmjene. U našem slučaju, koristićemo kao primjer „Međunarodni trening omladinskih aktivista“ jer bi internacionalna omladinska razmjena mogla biti zahtjevnija nego lokalna odnosno nacionalna kada se radi o praktičnim detaljima, što će nam pomoći da osvijetlimo sve moguće skrivene prepreke u procesu.

Kada govorimo o „planiranju“, na šta tačno mislimo? Prije nego što upadnemo u paniku oko svih ideja, pitanja, zadataka i obaveza koje idu uz tu riječ, hajde da sebi olakšamo tako što ćemo podijeliti proces u tri osnovne faze:

  1. PRIPREMA: (a) stvari koje radite ili vrijeme koje provedete pripremajući nešto, (b) planovi ili aranžmani koje pravite da biste se za nešto pripremili. To nismo mi smislili, već Kembridžov riječnik! Međutim… kada govorimo o omladinskim razmjenama, Pandorina kutija vreba iza ugla jer su ovi projekti prilično zahtjevni i treba se o mnogo toga pobrinuti!
  2. IMPLEMENTACIJA: Manje priče, više rada! Riječi su dobre, ali nisu dovoljne. Kakve ćemo jabuke staviti u ovu korpu implementacije?
  3. PRAĆENJE: zavjesa je pala ali šou se ne završava! Pošto ste preživjeli prethodne dvije faze, sada je vrijeme za popis! Zato počnimo ispočetka! Pratite nas!
57%