2. DEO

CILJ bez PLANA je samo ŽELJA!

Proces planiranja je u osnovi jednostavan i opšte poznat, a sadrži osnovne ključne elemente koji su zapravo primenljivi pri bilo kojoj aktivnosti kao što je kupovina namirnica ili organizacija rođendanske proslave – pa tako i omladinske razmene!

Da biste isplanirali novi projekat, potrebno je da jasno znate odgovore na sledeća pitanja:

  • ZAŠTO? – pitanje koje nas uvek muči ali takođe odražava našu VELIKU IDEJU, naše vizije, ciljeve i našu percepciju donošenja pozitivne promene u budućnosti.
  • ŠTA? – da, ideje mogu biti fantastične ali često mogu biti previše široke i maglovite. One treba da budu jasne, sveobuhvatne i stabilne; treba da budu konktretne i primenljive u stvarnom životu. Definisanje SPECIFIČNIH CILJEVA pokazaće se kao jedan od najvažnijih prioriteta u vašem radu.
  • KAKO? – reči nikada nisu dovoljne! Kako da snove pretvorimo u AKCIJU? Kako možemo da ostvarimo svoju viziiju?
  • KOLIKO? – novac, novac, novac! Svi mi želimo da budemo idealisti ali svi se možemo složiti: koliko para – toliko muzike! BUET je jednako važan i njime treba dobro da se upravlja da bismo postigli uspeh.
  • KAKO JE PROŠLO? – koje kriterijume ste koristili za EVALUACIJU nivoa uspeha koji ste postigli? Jednostavno rečeno: koliko ste zadovoljni onim što ste postigli i kako ste izmerili nivo svog uspeha?

TAJNA PREGRADA

„Ne razgovarajte o nama bez nas!“ – uključite krajnje korisnike u proces planiranja!

Udahnite duboko – nije tako komplikovano kao što izgleda! Da bi se tema suzila i prilagodila potrebama ovog Priručnika, proći ćemo korak po korak kroz proces planiranja omladinske razmene. U našem slučaju, koristićemo kao primer „Međunarodni trening omladinskih aktivista“ jer bi internacionalna omladinska razmena mogla biti zahtevnija nego lokalna odnosno nacionalna kada se radi o praktičnim detaljima, što će nam pomoći da osvetlimo sve moguće skrivene prepreke u procesu.

Kada govorimo o „planranju“, na šta tačno mislimo? Pre nego što upadnemo u paniku oko svih ideja, pitanja, zadataka i obaveza koje idu uz tu reč, hajde da sebi olakšamo tako što ćemo podeliti proces u tri osnovne faze:

  1. PRIPREMA: (a) stvari koje radite ili vreme koje provedete pripremajući nešto, (b) planovi ili aranžmani koje pravite da biste se za nešto pripremili. To nismo mi smislili, već Kembridžov rečnik! Međutim… kada govorimo o omladinskim razmenama, Pandorina kutija vreba iza ugla jer su ovi projekti prilično zahtevni i treba se o mnogo toga pobrinuti!
  2. IMPLEMENTACIJA: Manje priče, više rada! Reči su dobre, ali nisu dovoljne. Kakve ćemo jabuke staviti u ovu korpu implementacije?
  3. PRAĆENJE: zavesa je pala ali šou se ne završava! Pošto ste preživeli prethodne dve faze, sada je vreme za popis! Zato počnimo ispočetka! Pratite nas!
55%