F. Budite PAMETNI!

Pošto je vaše drvo problema već tu, vrijeme je za još…kopanja! Ovog puta nećete ići u dubinu, već ćete se fokusirati na dužinu!

Vrijeme je da transformišete svoje drvo problema u drvo ciljeva; preformulišite sve negativne uslove koje ste već nabrojali u pozitivne izjave. Ne brinite ako vam se učini da direktan prevod negativnih izjava u pozitivne nema smisla – nije do vas! To se uvijek dešava i biće potrebno da ih malo modifikujete.

Cilj ovog novog procesa je da transformišete probleme u ciljeve, uzroke u specifične ciljeve, a posljedice u rezultate projekta odnosno očekivane efekte.
Izvor: Interni

OVO SMO MI!

Omladinske organizacije veoma često nemaju dovoljno kapaciteta da se uspješno suoče sa problemima kao što su diskriminacija, netolerancija i procesi pomirenja. Zato kao cilj takođe može da se definiše: izgradnja kapaciteta omladinskih organizacija za rad na pitanjima diskriminacije, netolerancije i procesima pomirenja u regionu.

Recimo da bismo za naš slučaj odabrali sljedeće ideje:

Izvor: Interni

Sada posmatrajte svoje novo drvo i, ako je potrebno, uradite sljedeće:

  • napravite još izmjena u formulaciji specifičnih ciljeva, opštih ciljeva i rezultata tako da se oni uklapaju u vaše ideje i imaju više smisla,
  • odbacite one koji ne zvuče logično ili nisu u skladu sa vašom idejom i
  • ako je potrebno, dodajte nove.

Vaše drvo ciljeva treba da zadrži kauzalne odnose („ako A onda B“): ako implementirate sve predviđene korake (specifične ciljeve), oni će vas odvesti do opšteg cilja i vaš projekat će proizvesti rezultate tj. promjene u društvu. 

Sljedeća slika predstavlja plan sa dobrom strukturom tj. drvo ciljeva.


Izvor: www.slideteam.net

Postavljanje konačnih opštih i specifičnih ciljeva treba da prati određena pravila kako bi vas vodilo ka uspjehu. Oni treba da budu pametni tj. S.M.A.R.T. – to je najvažnije pravilo za postavljanje ciljeva! Zanima vas šta predstavlja ovaj akronim? Evo objašnjenja: 

Izvor: Hydrate Marketing “The Importance of Setting SMART Goals”

A sada…

VRIJEME JE ZA GLEDANJE!

Izvor: FlikliTV “Achieve More by Setting Smart Goals”

55%