D. Da li drži vodu? – SIMULACIJA EVALUATORA

Kada ste došli do ove tačke definitivno ste osjetili zadovoljstvo i ispunjenost zbog sveg posla koji ste obavili i napora koji ste uložili zajedno sa svojim partnerima i članovima tima. Međutim, postoji veliki rizik da ste, pošto ste toliko detaljno naučili sve o svom projektu, prestali da budete objektivni i iskreni u vezi sa njegovom efektivnošću. Nekad se dogodi, kada smo do vrata u vodi punoj aligatora, da smo zaboravili da je misija bila da se isuši močvara! Da li postoji neki način da se izbjegne razočaranje izazvano mišljenjem evaluatora? Pa… postoji!

Sada je vrijeme da se malo odmaknete od svoje želje za uspjehom i da pokušate da se stavite u ulogu budućeg evaluatora – osobe koja procjenjuje vaš prijedlog projekta i odlučuje o njegovoj sudbini. Postoji mnogo načina da se sprovede ovaj proces – jedan od njih je angažovanje profesionalnog konsultanta ali… da li zaista imate sredstava za to? Vi i vaši partneri već činite snažnu grupu koja teži ka istom cilju: prihvatanju prijedloga projekta! Sada treba da ponovo prođete kroz prijedlog i pokušate da ga ocijenite očima evaluatora.

Najbolji alat koji možete da koristite je već uspostavljena metoda ocjenjivanja vašeg donatora! Primjenite je na poglavlja vašeg prijedloga i vidite šta su vaše jake i slabe tačke, a zatim unesite potrebne promjene. Ako ne postoji vodič za ocjenjivanje, pokušajte da pristupite svom prijedlogu koristeći tri najvažnija faktora vašeg projekta: PROCES, UTICAJ i REZULTAT.

Prije nego što se izgubite u prostoru, pokušajte da primjenite pet kriterijuma za evaluaciju koji su indikatori nivoa uspjeha vašeg prijedloga:

 1. Relevantnost – koliko je vaš prijedlog relevantan za ciljeve donatora?
 2. Efikasnost – koliko vaš prijedlog služi prioritetima donatora?
 3. Efektivnost – koliko je vjerovatno da će projekat donijeti željene rezultate?
 4. Uticaj – do koje mjere će projekat uticati na grupe koje su u njega uključene?
 5. Održivost – koliko dugo očekujete da će trajati rezultati i kako ćete ih održati?

Naravno, ovim faktorima treba da se rukovodite tokom procesa – nazovimo ih polaznim tačkama – i oni se uglavnom odnose na sadržaj koji ste unijeli u svoju aplikaciju. Definitivno postoji mnogo drugih pitanja koja će upotpuniti slagalicu:

 1. Da li ste pravilno odgovorili na pitanja u formularu za prijavu?
 2. Da li su vaši odgovori jasni i precizni?
 3. Da li ste pružili sve potrebne detalje da biste objasnili svoj plan?
 4. Da li se uklapa u kriterijume, prioritete i ciljeve donatora?

…and the list …i tako dalje.on.

Da biste uspješno obavili ovaj zadatak, pratite ovaj jednostavan proces:

 • KORAK 1: podijelite svoj tim u mješovite grupe (najbolje je da obuhvataju članove različitih organizacija).
 • KORAK 2: podijelite prijavu na segmente u skladu sa sadržajem (npr. opis, opšti i specifični ciljevi, aktivnosti, budžet, rezultati, follow up itd.).
 • KORAK 3: dodijelite po jedan segment svakoj grupi (najbolje grupi koja nije bila mnogo uključena u razvoj tog segmenta).
 • KORAK 4: tražite od grupa da ocijene segmente koje su dobili u skladu sa kriterijumima koje ste uspostavili i da vam daju povratnu informaciju (bilo bi od pomoći ako ste o sistemu ocjenjivanja odlučili prethodno, zajedno kao grupa, u slučaju da on nije već dostavljen od strane donatora).
 • KORAK 5: okupite se ponovo kao tim, prođite kroz ocjene i povratne informacije i unesite potrebne promjene i unaprjeđenja u svoju prijavu.

Ovaj proces može biti prilično zahtjevan i izazovan i za njega će vam definitivno biti potrebno mnogo snage i objektivnosti.

Integracija samoevaluacije u razvoj i upravljanje projektom zahtjeva određene stavove i vještine, što suštinski obuhvata:
· posvećenost promjeni i razvoju;
· spremnost na otvorenost i samokritičnost;
· usredsređenost na postizanje praktičnih rezultata;
· razumijevanje vrijednosti timskog rada;
· kompetenciju u samoevaluaciji.
Izvor: European Commission – Guide to Project Self-Evaluation for Project Promoters

Dakle… skupite snagu i počnite!

24%