D. Da li drži vodu? – SIMULACIJA EVALUATORA

Kada ste došli do ove tačke definitivno ste osetili zadovoljstvo i ispunjenost zbog sveg posla koji ste obavili i napora koji ste uložili zajedno sa svojim partnerima i članovima tima. Međutim, postoji veliki rizik da ste, pošto ste toliko detaljno naučili sve o svom projektu, prestali da budete objektivni i iskreni u vezi sa njegovom efektivnošću. Nekad se dogodi, kada smo do vrata u vodi punoj aligatora, da smo zaborvili da je misija bila da se isuši močvara! Da li postoji neki način da se izbegne razočaranje izazvano mišljenjem evaluatora? Pa… postoji!

Sada je vreme da se malo odmaknete od svoje želje za uspehom i da pokušate da se stavite u ulogu budućeg evluatora – osobe koja procenjuje vaš predlog projekta i odlučuje o njegovoj sudbini. Postoji mnogo načina da se sprovede ovaj proces – jedan od njih je angažovnje profesionalnog konsultanta ali… da li zaista imate sredstava za to? Vi i vaši partneri već činite snažnu grupu koja teži ka istom cilju: prihvatanju predloga projekta! Sada treba da ponovo prođete kroz predlog i pokuašte da ga ocenite očima evaluatora.

Najbolji alat koji možete da koristite je već uspostavljena metoda ocenjivanja vašeg donora! Primenite je na poglavlja vašeg predloga i vidite šta su vaše jake i slabe tačke, a zatim unesite potrebne promene. Ako ne postoji vodič za ocenjivanje, pokušajte da pristupite svom predlogu koristeći tri najvažnija faktora vašeg projekta: PROCES, UTICAJ i REZULTAT.

Pre nego što se izgubite u prostoru, pokušajte da primenite pet kriterijuma za evaluaciju koji su indikatori nivoa uspeha vašeg predloga:

 1. Relevantnost – koliko je vaš predlog relevantan za ciljeve donora?
 2. Efikasnost – koliko vaš predlog služi prioritetima donora?
 3. Efektivnost – koliko je verovatno da će projekat doneti željene rezultate?
 4. Uticaj – do koje mere će projekat uticati na grupe koje su u njega uključene?
 5. Održivost koliko dugo očekujete da će trajati rezultati i kako ćete ih održati?

Naravno, ovim faktorima treba da se rukovodite tokom procesa – nazovimo ih polaznim tačkama – i oni se uglavnom odnose na sadržaj koji ste uneli u svoju aplikaciju. Definitivno postoji mnogo drugih pitanja koja će upotpuniti slagalicu:

 1. Da li ste parvilno odgovorili na pitanja u formularu za prijavu?
 2. Da li su vaši odgovori jasni i precizni?
 3. Da li ste pružili sve potrebne detalje da biste objasnili svoj plan?
 4. Da li se uklapa u kriterijume, prioritete i ciljeve donora?

…i tako dalje.

Da biste uspešno obavili ovaj zadatak, pratite ovaj jednostavan proces:

 • KORAK 1: podelite svoj tim u mešovite grupe (najbolje je da obuhvataju članove različitih organizacija).
 • KORAK 2: podelite prijavu na segmente u skladu sa sadržajem (npr. opis, opšti i specifični ciljevi, aktivnosti, budžet, rezultati, follow up itd).
 • KORAK 3: dodelite po jedan segment svakoj grupi (najbolje grupi koja nije bila mnogo uključena u razvoj tog segmenta).
 • KORAK 4: tražite od grupa da ocene segmente koje su dobili u skladu sa kriterijumima koje ste uspostavili i da vam daju povratnu informaciju (bilo bi od pomoći ako ste o sistemu ocenjivanja odlučili prethodno, zajedno kao grupa, u slučaju da on nije već dostavljen od strane donora).
 • KORAK 5: okupite se ponovo kao tim, prođite kroz ocene i povratne infromacije i unesite potrebne promene i unapređenja u svoju prijavu.

Ovaj proces može biti prilično zahtevan i izazovan i za njega će vam definitivno biti potrebno mnogo snage i objektivnosti.

Integracija samoevaluacije u razvoj i upravljanje projektom zahteva određene stavove i veštine, što suštinski obuhvata:
· posvećenost promeni i razvoju;
· spremnost na otvorenost i samokritičnost;
· usredsređenost na postizanje praktičnih rezultata;
· razumevanje vrednosti timskog rada;
· kompetenciju u samoevaluaciji.
Izvor: Evropska komisisja – Vodič za samoevaluaciju projekata namenjem promoterima projekta

Dakle… skupite snagu i počnite!

21%