C. Amb els peus en el TERRA… – MARC LÒGIC

L’enquadrament de la imatge pot semblar estrany i bastant complex, encara que a vegades es un requisit explícit establert per el donant i pot variar en terminis de forma i terminologia utilitzada. En paraules simples, no es més que una descripció en una taula. El marc lògic pot ajudar-te a avaluar la configuració lògica de la teva idea i verificar si totes les activitats planificades realment condueixen al assoliment del objectiu, estableixen una base sòlida per una implementació realista i exitosa del projecte.

L’enquadrament de la imatge pot semblar estrany i bastant complex, encara que a vegades es un requisit explícit establert per el donant i pot variar en terminis de forma i terminologia utilitzada. En paraules simples, no es més que una descripció en una taula. El marc lògic pot ajudar-te a avaluar la configuració lògica de la teva idea i verificar si totes les activitats planificades realment condueixen al assoliment del objectiu, estableixen una base sòlida per una implementació realista i exitosa del projecte.

CAIXA SECRETA

Establir el marc lògic deu ser el primer pas per completar el formulari de sol·licitud! Evita posposar-ho fins al final!

Encara no estàs segur de que es tracta això?

¡ES HORA D’UN VÍDEO!

Anem a aclarir las coses amb aquest breu vídeo, un instructiu sobre com fer un MARC LÒGIC

Font: David Hearle – Logical Framework

Després d’aquesta breu introducció, seguim pas a pas, comencem amb l’ordre que deus seguir al desenvolupar la taula de Marc Lògic, com ho indican els nombres en la següent taula:

Font: Interna

Necessites explicacions breus? Aquí les tens!

  • Objectiu general – Defineix el que desitges assolir al implementar el projecte i mostra la validesa del teu projecte.
  • Objectius específics – Defineix els passos a seguir per arribar a la meta.
  • Resultats – Contribueix a la consecució del teu objectiu.
  • Activitats – Condueixin a resultat i a la forma en que estan connectats (Quina activitat està connectada a quin resultat).
  • Entrades – Deuen ser observades com “matèries primes” o “combustibles” per les teves activitats, per que puguin produir els resultats estipulats; incloent tots el recursos necessaris per ser utilitzats durant la implementació del projecte tal com recursos humans, serveis, recursos materials, recursos tècnics…

CAIXA SECRETA

Assegurat de verificar les connexions lògiques entre aquest 5 elements: Son suficients les entrades enumerades per la realització de les activitats? Poden les activitats produir els resultats i objectius enumerats? Tot això condueix a la consecució del objectiu del projecte?

Supòsits Representen les situacions o condicions que son necessàries per l’èxit, però estan fora del teu control. Comença a definir supòsits de baix cap a dalt per verificar la lògica de la seqüencia una vegada més. Per tant, deuràs respondre a la pregunta “Quines son les possibilitats de…”:

Source: Internal

IndicadorsS’utilitzen per la verificació objectiva del assoliment a través de les activitats, objectius i resultats. En altres paraules:

Font: Interna

AIXÒ ES EL QUE SOM!

Anem a donar-li un cop d’ull al següent exemple, que presenti com seria el Marc Lògic del teu projecte d’intercanvi de joves, inclouen explicacions per cada camp i les preguntes que deus respondre per completar la taula:

En qualsevol cas, no dubtis en ajustar la taula a les necessitats especifiques del teu projecte!

39%