Образование

Добро дојдовте на  Exchange It водичот.

Оваа страница е направена за да им помогне na организациите кои сакаат да направат размени кои имаат низок капацитет за да ги употребат/имплементираат.  ,,Водич за ИТ Размена” е наменет за компании кои веќе имаат искиство со размена на млади, но сакаат да ја унапредат работата на повисоко ниво. Пред да почнете да ја истражувате страницата, препорачуваме да одвоите неколку минути од вашето време за да се регистрирате и да пополнитр анкета во врска со капацитетите на вашата компанија. Анкетата ќе ви помогне да идентификувате/издвоите кој од нашите два водичи одговараат најдобро на вашите потреби

Поддржано од: