Поглавје 3: КОГА ЗАВЕСАТА СЕ СПУШТА – КРАЈ НА ПРЕТСТАВАТА ( БИС!)

A. Што научивме?

Ефективно учење од нашето искуство е најважниот дел за да станеме подобри! Тоа е шанса да стекнете знаење, да ги зголемите своите вештини и да ги зголемите вашите капацитети. Кога ќе почнат да се спиуштаат завесите во фазата на имплементација, време е да дишете длабоко, да погледнете наназад и да научите што повеќе преку она што се случило.

Source: Carlton’s Quote Corner – Weebly “Funny Experience Quotes – Carlton’s Quote Corner”

Вистина е дека случувањата стануваат искуства кога ги размислувате, анализирате и интегрирате! Минатото никогаш не може да се врати, сепак претстои светла иднина и сосема нова сегашност со мал милион сегменти кои треба да се искусат, да се стекне искуство преку дела и конечно сето тоа да се претвори во корисно знаење!

Има само еден начин да се направи ова; посветете внимание на важни сегменти!

  • Забележете го сето она што поминало добро; Задржете го нивото! Повторете го истото! Надградете го уште повеќе!
  • Забележете се што можеше да оди подобро; Преиспитајте! Трансформирајте! Елиминирајте го ако треба!

Обидете се да бидете што е можно поискрени и не заборавајте да се запрашате:


Source: Internal

Искуството е основа за промена и подобрување, затоа обидете се да извлечете максимум од овој процес!

91%