Kapitulli 3: FOLLOW UP- PËRFUNDIMI I SHOW-IT (JO!)

A. Çfarë mësove?

Të mësuarit në mënyrë efektive nga përvoja jonë është pjesa më e rëndësishme për t’u bërë më të mirë! Është shansi për të ndërtuar njohuri, për të rritur aftësitë tuaja dhe kapacitetet tuaja. Pasi të lëshohen perdet në fazën e implementimit, është koha të merrni frymë thellë, të shikoni prapa dhe të mësoni sa më shumë që të mundeni përmes asaj që ka ndodhur.

Burimi: Carlton’s Quote Corner – Weebly “Funny Experience Quotes – Carlton’s Quote Corner”

Thuhet saktë se ndodhitë bëhen përvoja kur i reflektoni, analizoni dhe integroni ato! E kaluara nuk mund të kthehet kurrë, megjithatë ka një të ardhme të ndritshme përpara dhe një të tashme krejt të re për të kaluar detajet, për të fituar përvojë nga ato që keni bërë dhe më në fund t’i  ktheni ato në njohuri të dobishme!

Dhe ka vetëm një rrugë për këtë; shënoni!

  • Mbledh gjithçka që shkoi mirë Mbaje Përsëriteni Ndërtoni mbi të!      
  • Shkruani gjithçka që mund të kishte shkuar më mirë Rishikoni Transformojeni Lëreni  jashtë nëse duhet të jetë!      

Mundohuni të jeni sa më të sinqertë që të jetë e mundur dhe mos harroni të pyesni veten:


Burimi: Internal

Përvoja është baza për ndryshim dhe përmirësim, prandaj sigurohuni që të përfitoni sa më shumë nga ky proces!

74%