C. SVE JE U OMLADINI – Razmijeni je!

Omladinske razmjene su model omladinskog rada koji obezbjeđuje efektivnu kulturnu razmjenu između mladih ljudi, upoznavanje sa drugim nacionalnim tradicijama, učenje novih sposobnosti, znanja i vještina i podsticanje socijalne inkluzije. Omladinske razmjene pružaju šansu mladim ljudima iz različitih zemalja da se sastanu, razmjene iskustva, upoznaju se i uče jedni od drugih kroz različite metode neformalnog i informalnog obrazovanja. Najvažnija dimenzija omladinske razmjene je interkulturalno okruženje koje doprinosi razbijanju stereotipa i predrasuda, izgradnji stavova mladih ljudi o fenomenima u društvu i usvajanje vrijednosti zasnovanih na otvorenosti, toleranciji i prihvatanju razlika. Učesnici u razmjeni dolaze iz svojih lokalnih konteksta i vraćaju se u svoje zajednice obogaćeni internacionalnim i interkulturalnim iskustvom, novim znanjem, kontaktima, idejama i motivacijom da rade na promjenama u sopstvenom okruženju. 

VRIJEME JE ZA GLEDANJE!

Izvor: MOOC on Erasmus+ “Massive Open Online Course (MOOC) about Erasmus+ Funding

Iako omladinske razmjene između zemalja koje su skorije prošle kroz konflikt mogu da ubrzaju proces pomirenja i doprinesu održivom miru, one su rijetke i nasumične, a čak i kada se dogode, često budu nestrukturisane i imaju slabe ili čak neželjene ishode. Jedan od glavnih razloga je nedostatak kapaciteta glavnih zainteresovanih strana da ih omoguće. Cilj ovog projekta je doprinos razvoju prakse omladinskih razmjena u osjetljivim postkonfliktnim područjima ili područjima u kojima postoje zamrznuti konflikti, kao što su Srbija i Kosovo, i osnaživanje kapaciteta omladinskih organizacija.

50%