C. ES TRACTA DE LA JOVENTUT – ¡A Intercanviar!

Els intercanvis de joves son un model de treball juvenil que proporciona un intercanvi cultural eficaç entre els joves, la introducció de les tradicions d’altres nacions, l’aprenentatge de noves competències, coneixements i habilitats i la millora de la inclusió social. Els intercanvis porten l’oportunitat a joves de diferents països a trobar-se, intercanviar experiències, conèixer i d’aprendre uns dels altres fent us de diferents mètodes d’educació, tant formal com informal. La part més important d’un intercanvi juvenil es l’entorn intercultural, el qual contribueix a la ruptura d’estereotips i prejudicis, la construcció d’activitats en joves amb respecte als esdeveniments de la societat i l’adopció de valors basats en la tolerància, l’acceptació de les diferencies i el ser més obert a altres cultures.

¡ES L’HORA D’UN VÍDEO! (En anglès)

Font: MOOC on Erasmus+ “Massive Open Online Course (MOOC) about Erasmus+ Funding

Encara que l’intercanvi de joves entre països que recentment han passat per algun conflicte podria accelerar el procés de reconciliació i contribuir a una pau sostenible, son estranys i aleatoris, inclús quan passen, tendeix a ser desestructurats i comporta a resultats deficients i a vegades no desitjats. Una de les principals raons d’això es la falta de capacitat dels principals interessats per poder fer-ho possible. L’objectiu d’aquest projecte es contribuir a la realització d’intercanvis entre les regions més sensible d’Europa després d’un conflicte o d’un conflicte enquistat, com el de Servia i Kosovo, i millorar les capacitats de les organitzacions juvenils.

18%