C. SVE JE U OMLADINI – Razmeni je!

Omladinske razmene su model omladinskog rada koji obezbeđuje efektivnu kulturnu razmenu između ladih ljudi, upoznavanje sa drugim nacionalnim tradicijama, učenje novih sposobnosti, znanja i veština i podsticanje socijalne inkluzije. Omladinske razmene pružaju šansu mladim ljudima iz različitih zemalja da se sastanu, razmene iskustva, upoznaju se i uče jedni od drugih kroz različite metode neformalnog i informalnog obrazovanja. Najvažnija dimenzija omladinske razmene je interkulturalno okruženje koje doprinosi razbijanju stereotipa i predrasuda, izgradnji stavova mladih ljudi o fenomenima u društvu i usvajanje vrednosti zasnovanih na otvorenosti, toleranciji i prihvatanju razlika. Učesnici u razmeni dolaze iz svojih lokalnih konteksta i vraćaju se u svoje zajednice obogaćeni internacionalnim i interkulturalnim iskustvom, novim znanjem, kontaktima, idejama i motivacijom da rade na promenama u sopstvenom okruženju. 

VREME JE ZA GLEDANJE!

Izvor: MOOC on Erasmus+ “Massive Open Online Course (MOOC) about Erasmus+ Funding Opportunities for Youth”

Iako omaldinske razmene između zemalja koje su skorije prošle kroz konflikt mogu da ubrzaju proces pomirenja i doprinesu održivom miru, one su retke i nasumične, a čak i kada se dogode, često budu nestrukturisane i imaju slabe ili čak neželjene ishode. Jedan od glavnih razloga je nedostatak kapaciteta glavnih zainteresovanih strana da ih omoguće. Cilj ovog projekta je doprinos razvoju prakse omladinskih razmena u osetljivim postkonfliktnim područjima ili područjima u kojima postoje zamrznuti konflikti, kao što su Srbija i Kosovo, i osnaživanje kapaciteta omladinskih organizacija.

50%