C. Sudite mi!

Evaluacija je komplikovano ime za jednostavan cilj: kako da spriječite da napravite istu grešku ponovo. Evaluacijom svog projekta ćete olakšati svoj rad i rad drugih u budućnosti i pomoći ćete svojoj organizaciji da razvije nove strategije i metode.

U evaluaciju treba da budu uključeni različiti ljudi i treba ozbiljno da razmotrite njihova mišljenja. Konkretno, to su:

  1. Učesnici Posljednji dan omladinske razmijene mora da sadrži dio posvećen evaluaciji čitavog događaja. Dajte svima šansu da izraze svoje utiske pred grupom, ali takođe pripremite onlajn formular za evaluaciju koji je anoniman. Postavite pitanja o uslovima rada i smještaja, saznajte da li ste dobar organizator, provjerite da li su učesnici zadovoljni sadržajem treninga i metodama za učenje, tražite da vam daju sugestije koje možete da iskoristite kako biste unaprijedili svoje projekte u budućnosti. Zapamtite takođe da redovno razgovarate sa učesnicima o njihovim utiscima u vezi sa primjenjenim metodama rada, da li su zadovoljni sadržajem ili imaju neke sugestije za unaprjeđenja – posvetite oko petnaest minuta na kraju svakog dana evaluaciji u plenumu ili u manjim grupama.

Nemate pojma kako treba da izgleda formular za evaluaciju? Pogledajte obrazac koji je korišten za Erasmus+ projekat „Omladinska razmena i mobilnost omladinskih radnika“: https://www.jotform.com/form-templates/erasmus-evaluation-questionnaire-youth-exchange-and-mobility-of-youth-workers Međutim, ovo je samo početna tačka za vaš formular i sve ostalo je na vama!

  1. Članovi tima – Razgovor sa vašim timom o implementaciji projekta može vam pomoći da uočite neke prakse koje treba da promijenite u svom radu. Treba da se konsultujete sa svojom organizacijom – provjerite da li su vaše kolege zadovoljne načinom na koji vi vodite projekat.
  2. Spoljni saradnici – Pokušajte da dobijete mišljenja nekih stejkholdera koji nisu učestvovali u projektu direktno ali su upoznati sa njegovom implementacijom jer je „pogled spolja“ mnogo objektivniji. 
  3. Posmatrajte druge – Uporedite svoje rezultate sa rezultatima sličnih projekata. Da li postoje neki elementi koji mogu da se uporede sa vašom akcijom? Zašto su drugi projekti bili manje ili više uspješni od vašeg?
  4. Uporedite rezultate i ciljeve – Uporedite vrijednosne indikatore ciljeva koje ste postavili za zadatke i aktivnosti sa onima koje ste postigli i razmislite o tome šta bi moglo ili trebalo da se uradi drugačije? Na primjer, ako ste dobili manje prijava za vašu omladinsku razmjenu nego što ste očekivali, a niste imali vremena da produžite rok za prijavu, moguće je da ste koristili pogrešne kanale komunikacije da doprete do svoje ciljne grupe? Ili je možda poziv bio nedovoljno jasan i zbunjujući?

TAJNA PREGRADA

Ostanite pozitivni! Mnogi ljudi misle o procesu evaluacije kao o pravljenju spiska svih omaški i grešaka. Međutim, iskrenost takođe podrazumijeva i ukazivanje na dobre stvari i uspjehe. Pokušajte da se ne fokusirate na elemente na koje niste imali uticaj, nego analizirajte elemente koje možete da promijenite.  

86%