B. Ostanite smireni i ŠALJITE IZVEŠTAJE!

Već imamo uopštenu ideju o pisanju izveštaja iz prethodnog poglavlja kada smo opisali finansijske izveštaje. Pored toga, forma i sadržaj izveštavanja je obično objašnjena u zahtevima prilikom aplikacije. Izveštaj sadrži narativni i finansijski deo (koji smo ranije opisali) ali takođe možete dodati i relevantnu dokumentaciju kao što su rezultati evaluacije, izveštaj tima trenera, isečci iz medija. Ako uredno vodite administraciju i finansije, priprema finalnog izveštaja neće biti komplikovana.

TAJNA PREGRADA

Budite iskreni kada odgovarate na postavljena pitanja i nemojte se plašiti da upotrebite kritičko mišljenje. Zapišite zašto mislite da primenjena metoda nije imala očekivane rezultate i šta ste naučili iz tog iskustva. 

Narativni izveštaj obično prati formular za prijavu – sve što treba da radite je da uporedite svoj inicijalni plan i trenutnu realizaciju i da objasnite razlike između njih ako postoje. Evo nekoliko pitanja koja mogu da vam pomognu sa pripremom narativnog izveštaja:

  • Da li ste realizovali planirane aktivnosti u planirano vreme? Da li je bilo nekih izmena?
  • Šta ste postigli svakom aktivnošću i da li se to uklapa u okvire koje ste prvobitno definisali?
  • Ako ste imali prethodno definisane indikatore uspeha – da li ste ih izmerili i koje su njihove vrednosti?
  • Da li je bilo nepredviđenih okolnosti (rizika) i kako ste na njih reagovali? Da li su one uticale na konačne rezultate i postizanje cilja i do koje mere?
  • Kako ste angažovali učesnike u aktivnostima, koje metode ste primenjivali i koji su bili efekti?
  • Koje ste korake preduzeli da biste povećali vidljivost svog projekta i kakvi su rezultati?
  • Da li imate plan za nastvak projekta i šta očekujete da postignete?
  • Kako su korisnici (učesnici omladinske razmene) reagovali i kakvi su njihovi utisci nakon realizovanih aktivnosti?
  • Kakvi su vaši utisci o komunikaciji i saradnji sa vašim partnerima?

Naravno, ovo je samo nekoliko ideja koje treba da koristite kao generalne smernice pri pisanju vašeg izveštaja ali možete dodati ili eliminisati šta god mislite da treba i prilagoditi ih potrebama vaše omladinske razmene.

TAJNA PREGRADA

Takođe možete da pripremite i manje detaljan izveštaj za učesnike vaše omladinske razmene. To nije obavezno ali može biti veoma korisno pošto biste im na taj način pružili vredne informacije i ojačali vezu između vas – naročito ako želite da nastavite saradnju sa njima!

34%