D. Budite bezbijedni!

Kralj u džungli rizika je zdravlje i bezbjednost, a procjena rizika je kičma ovog procesa. Ovaj proces treba da uključi sve koji su odgovorni za zdravlje i bezbjednost kao i one koji će sprovoditi aktivnosti.

Procjena rizika je prosto način identifikovanja:

 • Svih opasnosti – bilo čega što potencijalno može da prouzrokuje štetu.
 • Onih koji mogu biti u opasnosti – volonteri, članovi tima, učesnici, javnost. Razmislite o konkretnim rizicima za određene ljude (npr. one koji imaju neki invaliditet ili one kojima engleski nije maternji jezik itd.).
 • Rizik – vjerovatnoća da će data opasnost izazvati štetu kao i nivo štete koji bi mogla da izazove.
 • Mjere – kako smanjiti rizik na prihvatljiv nivo.

Potencijalne opasnosti vezane za prostorije koje vrebaju u tipičnim prostorima za održavanje događaja:

 • Spoticanja, zapinjanje i padovi – da li zgrada ima neravne podove, žice ili kablove, mračne sobe ili hodnike? Koliko se vodi računa o prosutim tečnostima?
 • Supstance štetne po zdravlje – da li se u zgradi skladište hemikalije? Ko ima pristup tim hemikalijama i da li se pri rukovanju koristi zaštitna odjeća?
 • Pad sa visine – Da li se merdevine i druga oprema redovno provjeravaju i održavaju? Da li se ljudi penju na klimave stolice da bi nešto dohvatili?
 • Higijena – da li postoje adekvatni toaleti i prostorije za pranje ruku uključujući i toalete za osobe sa posebnim potrebama? Da li se priprema hrana za mlade ljude ili sa mladim ljudima?
 • Transport – da li se vaše mjesto održavanja događaja nalazi na prometnom glavnom putu ili pored njega postoji prometan parking? Da li koristite iznajmljeni minibus ili lična vozila volontera za transport i aktivnosti? Da li su ta vozila adekvatno osigurana i održavana?
 • Stres – da li ste obezbijedili podršku (trening, superviziju) članovima vašeg tima kako bi unaprijedili vještine rada sa učesnicima koji su pod velikim stresom?
 • Bezbjednost od požara – da li postoje adekvatni izlazi iz zgrade u slučaju požara? Da li svi znaju šta da rade u slučaju požara?

Kako bi jedna od ovih opasnosti izgledala u procjeni rizika?

OpasnostKuhinjska oprema – posjekotine nožem, strujni udar od električne opreme, opekotine/oderotine, trovanja hranom
Rizik (koliko je ozbiljan x koliko je vjerovatan) 1= nizak(nije ozbiljan/vjerovatan) 5= visok (ozbiljan/vjerovatan)3 x 4 = 12 
Ko je u opasnosti?Mladi ljudi / Lideri
Mjere1) Kuhinja nije dostupna mladim ljudima bez nadzora
2) Oštri noževi se nalaze u zaključanim fiokama od kojih ključ ima omladinski radnik koji je trenutno na dužnosti
3) Članovi tima su obučeni za prvu pomoć
4) Sva tehnička oprema se testira na godišnjem nivou
5) Članovi tima su završili kurs o higijeni hrane
Rizik nakon primjene mjera1 x 2 (rizik je smanjen primjenom mjera) = 2
Izvor: Inerni
73%