D. La seguretat pel davant!

Els reis del risc no son més que la salut i la seguretat, i l’avaluació de riscs es la columna vertebral del procés. Deus involucrar a tots els responsables de seguretat i als que realitzin l’activitat.

Una avaluació de risc es simplement una forma d’identificar:

 • Tots els perills – qualsevol cosa que tingui el potencial de fer mal.
 • Qui podria resultar afectat? – Voluntaris, membres de l’equip, participants, públic. Pensa aquí en els riscos particulars de determinades persones (per exemple) persones amb alguna discapacitat, persones on el primer idioma no es l’anglès, entre altres…)
 • El risc – La probabilitat de que aquest perill causi danys i el grau de danys que causaria.
 • Mitjanes – Com reduir el risc a un nivell acceptable.

Els perills potencials que aguaiten en un lloc típic pot incloure:

 • Ensopegades, relliscades i caigudes – L’edifici te pisos irregulars, filferro o cables? Habitacions o passadissos foscos? Que fer si hi ha algun vessament?
 • Substàncies perilloses per la salut– Hi ha productes químics a l’edifici? Qui pot accedir a ells fent servir roba protectora?
 • Caigudes – Es revisen i mantenen les escales o altres equips? Actualment la gent puja a cadires poc estables per arribar a objectes?
 • Higiene – Hi ha sanitaris i rentamans adequats, inclòs un sanitari per discapacitats? Preparen el menjar per als joves amb ajuda d’ells?
 • Transport – Està el local en un carrer principal molt transitat o te algun estacionament a prop¿ Utilitzen un mini bus llogat o el transport propi dels voluntaris per les activitats? Estan degudament assegurats i mantinguts?
 • Estres – Brinden suport (capacitació, sessions de supervisió) als membres del equip per millorar les seves habilitats en el maneig de participants amb estrès excessiu?
 • Seguretat contra incendis– Hi ha escales d’incendi adequats a l’edifici? Tots saben que fer en cas d’incendi?

¿Com es veuria un d’aquest perills en una avaluació de riscos?

PerillEquipo de cuina: talls amb ganivets, descarregues d’equips elèctrics, cremades, intoxicació alimentaria
Risc(què tan greu x què tan probable)1 = baix (no greu / probable)5 = alt (greu / probable)3 x 4 = 12 
Qui pot resultar ferit?Joves / Líders
Mesures de control1) La cuina no es accessible per als joves sense supervisió
2) Els ganivets es guarden en calaixos tancats amb clau en mans de treballadors de torn
3) Membre del equipo capacitats en primers auxilis
4) Tot l’equipo elèctric portàtil deu ser provat anualment
5) Membres del equipo que han assistit en un curso d’higiene alimentaria
Risc després del control1 x 2 (Risc disminuït per les mesures de control implementades) = 2
Font: Interna
48%