D. Budite bezbedni!

Kralj u džungli rizika je zdravje i bezbednost, a procena rizika je kičma ovog procesa. Ovaj proces treba da uključi sve koji su odgovorni za zdravlje i bezbednost kao i one koji će sprovoditi aktivnosti.

Procena rizika je prosto način identifikovanja:

 • Svih opasnosti – bilo čega što potencijalno može da prouzrokuje štetu.
 • Onih koji mogu biti u opasnosti – volonteri, članovi tima, učesnici, javnost. Razmislite o konkretnim rizicima za određene ljude (npr. one koji imaju neki invaliditet ili one kojima engleski nije maternji jezik itd).
 • Rizik – verovatnoća da će data opasnost izazvati štetu kao i nivo štete koji bi mogla da izazove.
 • Mere – kako smanjiti rizik na prihvatljiv nivo.

Potencijalne opasnosti vezane za prostorije koje vrebaju u tipičnim prostorima za održavanje događaja:

 • Spoticanja, zapinjanje i padovi – da li zgrada ima neravne podove, žice ili kablove, mračne sobe ili hodnike? Koliko se vodi računa o prosutim tečnostima?
 • Supstance štetne po zdravlje – da li se u zgradi skladište hemikalije? Ko ima pristup tim hemikalijama i da li se pri rukovanju koristi zaštitna odeća?
 • Pad sa visine – Da li se merdevine i druga oprema redovno proveravaju i održavaju? Da li se ljudi penju na klimave stolice da bi nešto dohvatili?
 • Higijena – da li postoje adekvatni toaleti i prostorije za pranje ruku uključujući i toalete za osobe sa posebnim potrebama? Da li se priprema hrana za mlade ljude ili sa mladim ljudima?
 • Transport – da li se vaše mesto održavanja događaja nalazi na prometnom glavnom putu ili pored njega postoji prometan parking? Da li koristite iznajmljeni minibus ili lična vozila volontera za transport i aktivnosti? Da li su ta vozila adekvatno osigurana i održavana?
 • Stres – da li ste obezbedili podršku (trening, superviziju) članovima vašeg tima kako bi unapredili veštine rada sa učesnicima koji su pod velikim stresom?
 • Bezbednost od požara – da li postoje adekvatni izlazi iz zgrade u slučaju požara? Da li svi znaju šta da rade u sluaju požara?

Kako bi jedna od ovih opasnosti izgledala u proceni rizika?

OpasnostKuhinjska oprema – posekotine nožem, strujni udar od električne opreme, opekotine/oderotine, trovanja hranom
Rizik(koliko je ozbiljan x koliko je verovatan)1= nizak (nije ozbiljan/verovatan)5= visok (ozbiljan/verovatan)3 x 4 = 12 
Ko je u opasnosti?Mladi ljudi / Lideri
Mere1) Kuhinja nije dostupna mladim ljudima bez nadzora
2) Oštri noževi se nalaze u zaključanim fiokama od kojih ključ ima omladinski radnik koji je trenutno na dužnosti
3) Članovi tima su obučeni za prvu pomoć
4) Sva tehnička oprema se testira na godišnjem nivou
5) Članovi tima su završili kurs o higijeni hrane
Rizik nakon primene mera1 x 2 (rizik je smanjen primenom mera) = 2
Izvor: Interni
75%