B. Hajde da ostavimo trag!

Pošto ste sve informacije učinili javno dostupnim i sakupili ideje svih stejkholdera, vrijeme je za akciju! Mnogo toga možete da uradite da biste što bolje osigurali svoj uticaj tako da vaš trud na kraju donese pozitivnu promjenu koju ste izrazili kroz svoju inicijalnu ideju! U svakom slučaju, pomažući jedni drugima i učeći jedni od drugih može samo da donese dobro svima! Evo nekih ideja:

  • pomozite učesnicima da uobliče sopstvene ideje u formu prijedloga projekta;
  • pomozite im sa pronalaženjem sredstava;
  • ponudite im kapacitete i kredibilitet svoje organizacije;
  • kreirajte brošuru koja sumira realizaciju, zaključke i rezultate vašeg projekta i ističe smijernice za promjene u društvu;
  • odštampajte svoj sadržaj i pošaljite ga relevantnim stejkholderima;
  • organizujte konferenciju za štampu na otvaranju svoje onlajn izložbe fotografija;
  • aplicirajte za nove projekte koji će doprinijeti rezultatima vaše omladinske razmjene.
Izvor: Pinterest “You Where Born to Make an Impact”

Snaga mase nam se ponovo pokazuje! Diverzitet, različitost, različite perspektive, vještine i kapaciteti multipliciraće vaše rezultate u svakom smislu. Zato je važno da uključite sve u proces praćenja projekta. Iskoristite prednosti onoga što oni imaju da ponude i sarađujte da biste postigli najbolje moguće rezultate!

Najjača sila u vašem arsenalu je ništa drugo do sami vaši učesnici! Pozovite ih da daju svoje ideje o tome kako bi ovaj materijal mogao najbolje da se iskoristi za postizanje opšteg cilja projekta – ohrabrite njihovu kreativnost.

OVO SMO MI!

Na primjer, neko je predložio pokretanje regionalne onlajn kampanje u kojoj bi se koristile fotografije i video materijal sa treninga ili pisanje serije članaka/blogova kroz koje bi prenijeli svoje iskustvo sa omladinske razmjene i time doprinijeli borbi protiv predrasuda u svojim zajednicama. 

Uključite vašu organizaciju i vaše partnere u ovu razmjenu ideja. Vratite se na cilj projekta, analizirajte šta ste postigli njegovom implementacijom i pokušajte da se dogovorite o budućim akcijama koje će pojačati postignute efekte.

Razmislite o načinima kako možete da iskoristite potencijale kreirane vašim projektom – dajte priliku učesncima da nastave da rade zajedno nakon projekta.

VRIJEME JE ZA GLEDANJE!

Ako ste se ikad našli u situaciji da vam nestane entuzijazma, sjetite se kakav je to osjećaj:

Izvor: TBWA\Los Angeles “Disrupt Manifesto”
95%