B. Le të bëjmë një ndikim!

Pasi të keni bërë të gjithë informacionin publikisht të disponueshëm dhe të keni mbledhur idetë e të gjithë aktorëve, është koha për veprim! Ka mjaft që mund të bëni për të siguruar që të sillni sa më shumë ndikim, kështu që përpjekja juaj më në fund sjell ndryshimin pozitiv që ideja juaj fillestare po shprehte! Sidoqoftë, duke ndihmuar  njëri-tjetrin dhe duke mësuar nga njëri-tjetri mund të përfitojmë të gjithë! Këtu janë disa ide:

  • ndihmoni pjesëmarrësit të formojnë idetë e tyre në formën e propozimeve të projekteve;      
  • ndihmoni ata për mbledhjen e fondeve;      
  • ofroni atyre kapacitetet dhe besueshmërinë e organizatës suaj;      
  • krijoni një broshurë që përmbledh realizimin, përfundimet dhe rezultatet e projektit tuaj dhe tregon drejtimin e caktuar për ndryshimet në shoqëri;      
  • shtypni përmbajtjen tuaj dhe dërgojani të gjithë palëve të interesuara;      
  • organizoni një konferencë për shtyp në hapjen e ekspozitës suaj të fotove në internet;      
  • aplikoni për projekte të reja që do të shtojnë rezultatet e shkëmbimit tuaj të të rinjve.      
Burimi: Pinterest “You Where Born to Make an Impact”

Fuqia e masës vjen në rrugën tonë edhe një herë! Diversiteti, larmia, këndvështrimet e ndryshme, aftësi dhe kapacitete të ndryshme do të shumëfishojnë rezultatet tuaja në çdo aspekt. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të përfshihen të gjithë aktorët në procesin e ndjekjes. Përfitoni nga ato që ata kanë për të ofruar dhe bashkëpunoni për një rezultat sa më të mirë!

Forca më e fortë në dridhjen tuaj nuk është askush tjetër përveç vetë pjesëmarrësit e shkëmbimit të të rinjve ! Ftojini ata të japin idetë e tyre rreth mënyrës se si ky material mund të përdoret më mirë për qëllimin e përgjithshëm të projektit – inkurajoni krijimtarinë e tyre.

KËTA JEMI NE!

Për shembull, dikush mund të sugjerojë fillimin e një fushate rajonale në internet duke përdorur fotografi dhe material video nga trajnimi ose të shkruajë një seri artikujsh / postime në blog në mënyrë që të transmetojë përvojat e tyre nga shkëmbimi i të rinjve dhe në këtë mënyrë të kontribuojë në luftimin e paragjykimeve në komunitetet e tyre. 

Përfshini organizatën tuaj dhe partnerët tuaj në këtë sesion të ideve. Kthehuni tek qëllimi i projektit, analizoni atë që keni arritur me zbatimin e tij dhe përpiquni të bini dakord për veprimet e ardhshme që do të rrisnin efektet e arritura.

Mendoni për mënyrat për të përdorur potencialin e krijuar nga projekti juaj – jepuni pjesëmarrësve tuaj mundësinë që të vazhdojnë të punojnë së bashku pas përfundimit të projektit .

KOHA PËR TË SHIKUR!

Nëse ndonjëherë e gjeni veten në një mungesë pasioni, mbani mend se si ndihet në të vërtet: 

Burimi: TBWA\Los Angeles “Disrupt Manifesto”
83%