B. Hajde da ostavimo trag!

Pošto ste sve informacije učinili javno dostupnim i sakupili ideje svih stejkholdera, vreme je za akciju! Mnogo toga možete da uradite da biste što bolje osigurali svoj uticaj tako da vaš trud na kraju donese pozitivnu promenu koju ste izrazili kroz svoju inicijalnu ideju! U svakom slučaju, pomažući jedni drugima i učeći jedni od drugih može samo da donese dobro svima! Evo nekih ideja:

  • pomozite učesnicima da uobliče sopstvene ideje u formu predloga projekta;
  • pomozite im sa pronalaženjem sredstava;
  • ponudite im kapacitete i kredibilitet svoje organizacije;
  • kreirajte brošuru koja sumira realizaciju, zaključke i rezultate vašeg projekta i ističe smernice za promene u društvu;
  • odštampajte svoj sadržaj i pošaljite ga relevantnim stejkholderima;
  • organizujte konferenciju za štampu na otvaranju svoje onlajn izložbe fotografija;
  • aplicirajte za nove projekte koji će doprieti rezultatima vaše omladinske razmene.
Izvor: Pinterest “You Where Born to Make an Impact”

Snaga mase nam se ponovo pokazuje! Diverzitet, različitost, različite perspektive, veštine i kapaciteti multipliciraće vaše rezultate u svakom smislu. Zato je važno da uključite sve u proces praćenja projekta. Iskoristite prednosti onoga što oni imaju da ponude i sarađujte da biste postigli najbolje moguće rezultate!

Najjača sila u vašem arsenalu je ništa drugo do sami vaši učesnici! Pozovite ih da daju svoje ideje o tome kako bi ovaj materijal mogao najbolje da se iskoristi za postizanje opšteg cilja projekta – ohrabrite njihovu kreativnost.

OVO SMO MI!

Na primer, neko je predložio pokretanje regionalne onlajn kampanje u kojoj bi se koristile fotografije i video materijal sa treninga ili pisanje serije članaka/blogova kroz koje bi preneli svoje iskustvo sa omladinske razmene i time doprineli borbi protiv predrasuda u svojim zajednicama. 

Uključite vašu organizaciju i vašepartnere u ovu razmenu ideja. Vratite se na cilj projekta, analizirajte šta ste postigli njegovom implementacijom i pokušajte da se dogovorite o budućim akcijama koje će pojačati postignute efekte.

Razmislite o načinima kako možete da iskoristite potencijale kreirane vašim projektom – dajte priliku učesncima da nastave da rade zajedno nakon projekta.

VREME JE ZA GLEDANJE!

Ako ste se ikad našli u situaciji da vam nestane entuzijazma, setite se kakav je to osećaj:

Izvor: TBWA\Los Angeles “Disrupt Manifesto”
95%