E. U eter! – FINALIZACIJA

Sada ste na korak od svog konačnog cilja: predaje aplikacije i vašeg prijedloga projekta! Da biste došli do ove tačke morali ste prethodno uspješno da prođete kroz sve korake uz važan doprinos vaših partnera. Znamo da je popunjavanje aplikacije zahtjevan proces ali nije vam preostalo još mnogo posla!

Nekoliko sekundi prije nego što pošaljete prijavu jako je važno da pripremite i priložite svu traženu dokumentaciju, naročito ako je ona posebno navedena u pozivu donira. Konkretno:

  • narativni opis vašeg projekta.
  • analiza budžeta – provjerite da li vaš predloženi budžet omogućava implementaciju svih planiranih aktivnosti i da li sve stavke nabrojane u okviru budžeta takođe postoje u opisu projekta. Veoma je važno da budete realistični i precizni pri procjeni svojih troškova: ako su previsoki, smanjujete šansu da vam bude odobren grant; ako su preniski, imaćete problema tokom implementacije jer nećete moći da ispratite sve aktivnosti.
  • agenda vaše omladinske razmjene.
  • biografije ključnih članova projektnog tima.
  • logički okvir.
  • izjave o partnerstvu koje su potpisale sve organizacije uključene u projekat.
  • prevod Osnivačkog akta,
  • dokaz o finansijskim kapacitetima organizacija (tj. izvodi iz godišnjih finansijskih izvještaja) itd.

To je to!

Sada samo treba da stavite svu dokumentaciju u koverat i pošaljete je na adresu donatora!

Izvor: Interni

26%