E. Al aire! – FINALITZANT

Estàs a tan sol d’un pas del teu objecti final: enviar la sol·licitud final i la teva proposta de projecte. Per arribar a aquest punt es segur que hagis passat amb èxit tots els passos anteriors, junt amb la valuosa contribució dels teus socis. Sabem que completar el formulari de sol·licitud ha sigut un procés exigent, encara que no queda molt per fer!

Uns segons avanç d’enviar la teva sol·licitud, es de suma importància preparar i adjuntar tota la documentació requerida, especialment si alguna d’aquestes està específicament indicada en la convocatòria del donant. A saber:

  • Una descripció narrativa del teu projecte.
  • Un anàlisis del pressupost: Assegurat de que la teva proposta de pressupost permet la implementació de totes les activitats planificades i que tots els elements enumerats en el pressupost també existeixen en la descripció del projecte. Es molt important ser realista i precís durant l’estimulació dels costos: Si son massa alts, redueix les possibilitats d’aprovació de l’ajuda; Si son massa baixos, tindràs problemes durant la implementació, ja que no podràs seguir el ritme de totes les activitats.
  • La agenda del teu intercanvi juvenil.
  • CV de membres clau del equipo del projecte.
  • El marc lògic.
  • Declaracions d’associacions firmades per totes les organitzacions incloses en el projecte.
  • Traduccions d’articles d’incorporació.
  • Evidència de la capacitat financera de les organitzacions (Es a dir, extractes d’informes financers anuals).

Això es tot!

Ara només necessites posar tota la documentació en un sobre i enviar-la a la direcció del teu donant!

Font: Interna
46%