Ε. Είμαστε στον ΑΕΡΑ! – ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Είστε μόλις μια ανάσα μακριά από τον τελικό σας στόχο: να υποβάλετε την τελική σας αίτηση και την πρότασή σας για το project! Για να φτάσατε ως εδώ σημαίνει ότι έχετε περάσει επιτυχώς όλα τα προηγούμενα βήματα, μαζί με την πολύτιμη βοήθεια των συνεργατών σας. Σίγουρα η συμπλήρωση της αίτησής σας ήταν μια απαιτητική διαδικασία, έμεινε όμως λιγάκι ακόμα!

Δευτερόλεπτα πριν υποβάλετε την αίτησή σας, είναι πολύ σημαντικό να προετοιμάσετε και να επισυνάψετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, ιδίως αν κάποια από αυτά αναφέρονται ρητά στην πρόσκληση του χρηματοδότη. Συγκεκριμένα:

  • μια επεξηγηματική περιγραφή του προγράμματός σας.
  • την ανάλυση του προϋπολογισμού – βεβαιωθείτε ότι η οικονομική σας πρόταση επαρκεί για την υλοποίηση όλων των προγραμματισμένων δράσεων και ότι οι μονάδες που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν υπάρχουν επίσης και στην περιγραφή του προγράμματος. Είναι πολύ σημαντικό να είστε ρεαλιστικοί και ακριβείς κατά τον υπολογισμό των δαπανών: αν είναι πολύ υψηλές, περιορίζετε τις πιθανότητές σας να κερδίσετε τη χρηματοδότηση. Αν είναι πολύ χαμηλές, θα βρείτε μπελάδες κατά την υλοποίησή του, αφού τα χρήματα δεν θα επαρκούν για τις δράσεις σας.
  • το καθημερινό πρόγραμμα της ανταλλαγής νέων.
  • βιογραφικά σημειώματα των επικεφαλής της ομάδας σας.
  • δηλώσεις συνεργασίας υπογεγραμμένες από τις οργανώσεις που συμμετέχουν.
  • μεταφράσεις των άρθρων του καταστατικού.
  • αποδείξεις της οικονομικής αυτάρκειας της οργάνωσής σας (π.χ. αποσπάσματα των ετήσιων οικονομικών αναφορών)

Αυτό ήταν!

Το μόνο που χρειάζεστε τώρα είναι να βάλετε όλα τα έγγραφα σε έναν φάκελο και να το στείλετε στη διεύθυνση του χρηματοδότη σας!

Πηγή: Internal
45%