E. U etar! – FINALIZACIJA

Sada ste na korak od svog konačnog cilja: predaje aplikacije i vašeg predloga projekta! Da biste došli do ove tačke morali ste prethodno uspešno da prođete kroz sve korake uz važan doprinos vaših partnera. Znamo da je popunjavanje aplikacije zahtevan proces ali nije vam preostalo još mnogo posla!

Nekoliko sekundi pre nego što pošaljete prijavu jako je važno da pripremite i priložite svu traženu dokumenatciju, naročito ako je ona posebno navedena u pozivu donora. Konkretno:

  • narativni opis vašeg projekta.
  • analiza budžeta – proverite da li vaš predloženi budžet omogućava implementaciju svih planiranih aktivnosti i da li sve stavke nabrojane u okviru budžeta takođe postoje u opisu projekta. Veoma je važno da budete realistični i precizni pri proceni svojih troškova: ako su previsoki, smanjujete šansu da vam bude odobren grant; ako su preniski, imaćete problema tokom implementacije jer nećete moći da ispratite sve aktivnosti.
  • agenda vaše omladinske razmene.
  • biografije ključnih članova projektnog tima.
  • logički okvir.
  • izjave o partnerstvu koje su potpisale sve organizacije uključene u projekat.
  • prevod Osnivačkog akta,
  • dokaz o finansijskim kapacitetima organizacija (tj. izvodi iz godišnjih finansijskih izveštaja) itd.

To je to!

Sada samo treba da stavite svu dokumentaciju u koverat i pošaljete je na adresu donora!

Izvor: Interni
26%