B. VATRA! – PRIPREMA

Da li ste spremni da svu svoju strast i energiju prenesete na papir? Ovo je pravi trenutak za to! Pošto ste došli do ove tačke, znači da ste već uobličili ideju projekta, prošli kroz proces odabira partnera koji će vam pomoći da ga oživite i odlučili da aplicirate za financiranje kod nekog donatora. Pitate se ko bi to mogao biti? Ne žurite! Ovo će bit objašnjeno kasnije u okviru ovog Priručnika! Za sada… držimo se pripreme vašeg prijedloga projekta!

Izvor: Interni

Pod pretpostavkom da ste našli donatora i odlučili da se prijavite za financiranje, jako je važno da dobro proučite njihov poziv i fokusirate se na detalje. Ne brinite – nije tako teško kao što zvuči. U ovom trenutku samo treba da prođete kroz poziv za financiranje i uradite sljedeće:

 • Istražite opšta pravila i uputstva: svaki donator ima svoje viđenje stvari i svoj cilj kada odlučuje da finansira neku novu ideju. Potrudite se da budete u toku i u skladu sa njihovim gledištem!
 • Provjerite prioritete: donatori uvijek opišu činjenice i uslove koje smatraju najvažnijim i treba da provjerite da li se vaša ideja uklapa sa njima – makar do određenog nivoa!
 • Proučite zahtjeve: koje specifične elemente projekta, karakteristike prijavljenih kandidata ili procedure donator zahtjeva? Da li je to, na primjer, detaljna agenda vaše omladinske razmjene koju morate predati unaprijed? Da li donator traži da u selekciju procesa kandidata bude uključena dimenzija roda? Potrudite se da vaša ideja i vaša organizacija ispunjavaju kriterijume donatora, i striktno pratite propisani proces!
 • Odlučite da li se vaša ideja za projekat uklapa: možda ste uspješno prošli sve prethodne korake ali šta je sa vašim prioritetima, ograničenjima i planovima? Da li se vaša tema uklapa sa oblašću interesovanja donatora? Da li je vaša metodologija adekvatna iz ugla donatora? Da li se vaš budžet podudara sa onim što donator nudi?

TAJNA PREGRADA

Niste sami u ovome! Pročitajte formular za prijavu zajedno sa vašim partnerima i definišite ostale detalje koje ste možda propustili! Osim toga… kao što je rekao C.S. Lewis: „Dvije glave misle bolje nego jedna, ne zato što je bilo koja od njih nepogrješiva, već zato što je malo vjerovatno da će pogriješiti u istom pravcu“.

Čim elaborirate prethodne korake, treba da pređete na sljedeći nivo, analizirate svoj plan još jednom i definišete detalje u saradnji sa partnerima. Iako možda izgleda maglovito i konfuzno, hajde da učinimo da bude zabavno!

 • CILJEVI – Pregledajte svoj osnovni cilj, redefinišite specifične ciljeve i željene rezultate vašeg projekta.
 • UČESNICI – definišite njihov profil, odredite konačan broj učesnika, izaberite najpogodnije kanale komunikacije koje ćete koristiti da ih pozovete i uspostavite minimalne kriterijume za odabir.
 • LOKACIJA – vrlo je važno da budete što određeniji jer je ova informacija ključna za vaš finalni budžet. U najmanju ruku treba da definišete državu i grad u kome će se odvijati aktivnosti u okviru vašeg projekta.
 • AKTIVNOSTI – da li njihova realizacija vodi postizanju vaših specifičnih ciljeva i opšteg cilja? Ne oklijevajte da unesete bilo kakve potrebne promjene u smislu njihove forme, slijeda ili rasporeda ako je potrebno!
 • ZADACI – neophodno je da podijelite uloge i odgovornosti između sebe i svojih učesnika: od realizacije aktivnosti do administrativnih procedura, važno je da svako zna svoju poziciju u timu kako bi vaš posao bio dobro koordinisan i tekao glatko.
 • RIZICI – ima li nekih skrivenih zamki na vašem putu prema realizaciji projekta? Ima li nevidljivih opasnosti koje mogu negativno da se odraze na njegovu implementaciju (na primjer, šta ako broj prijavljenih kandidata bude manji nego što je planirano)? Odgovorite na ova pitanja, analizirajte sve aspekte i pripremite opštu strategiju za reagovanje u ovakvim slučajevima kako biste izbjegli bilo kakva neprijatna iznenađenja (u našem primjeru, možete razmisliti o produženju roka za prijavu i intenziviranju truda na motivisanju potencijalnih kandidata)!
 • BUDŽET – „koliko para, toliko muzike!“ Svima nam je to dobro poznato! Da li je vaš inicijalno planirani budžet dovoljan da realizujete projekat? Da li je potrebno nešto dodati, ograničiti ili promijeniti da biste u njega uklopili svoje potrebe i osigurali uspješnu implementaciju projekta?
 • EVALUACIJA – kako ćete izmjeriti koliko ste zadovoljni onim što ste postigli i kako ćete odrediti nivo svog uspjeha kada se spuste zavjese? Razvijte detaljni plan evaluacije i definišite procedure za njegovu implementaciju.
 • VIDLJIVOST I ODRŽIVOST – redefinišite metode promocije vašeg projekta i njegovih rezultata. Kako ćete obezbijediti vidljivost i koje korake treba da preduzmete kako biste osigurali održivost ovih rezultata?

TAJNA PREGRADA

Dobro proučite metode ocjenjivanja vašeg donatora ako postoje! Pažljivo pročitajte ovo poglavlje i iskopajte sve važne informacije o dijelovima prijave na koje treba da obratite posebnu pažnju da biste povećali svoje šanse za dobijanje granta!

Ovdje dolazimo do tačke kada ste završili analizu projekta i odredili sve detalje.

Vrijeme je da popunite formular za prijavu!

Da, vi ste rodili tu ideju za projekat…

Da, vi ste vodeći kandidat…

Da, vi vučete konce i upućujete pozive…

A sada odložite svoju vodeću ulogu i bacite se na timski rad!

Popunjavanje aplikacionog formulara treba da bude zajednički zadatak, ne samo da biste bili sigurni u kvalitet svoje finalne prezentacije projekta, već i da biste u tom procesu ojačali svoja partnerstva.

TAJNA PREGRADA

Izaberite jedan od mnogih onlajn alata koji nude prostor za zajednički rad tako da cijeli projektni tim može da prati progres u realnom vremenu, da dopunjava tekst, postavlja pitanja i daje komentare tokom procesa. Ne mora da bude ništa komplikovano – šta mislite o Google Docs?

VRIJEME JE ZA GLEDANJE!

Izvor: Novan NG – The Power of Union is Strength – Crabs VS Ants VS Penguins Advertisement
20%