C. Sa nogama na zemlji… – LOGIČKI OKVIR

Uokvirivanje vaše slike u logiku može zvučati nepoznato i kompleksno, mada donatori često to eksplicitno zahtjevaju i može da varira u smislu forme i terminologije. Prosto rečeno, to nije ništa drugo nego pojednostavljen pregled najvažnijih elemenata vašeg projekta predstavljen tabelarno. Logički okvir može da vam pomogne da evaluirate logičku postavku vaše ideje i provjerite da li planirane aktivnosti stvarno vode ka ostvarenju cilja, kao i da postavite čvrstu osnovu za realističnu i uspješnu implementaciju projekta.

Da li se sjećate razvoja vašeg drveta problema i načina na koji ste ga transformisali u drvo ciljeva? Ako ne, vrijeme je da ponovo pogledate naš  Priručnik za početnike! Ako da, onda je jasno da ste počeli da razvijate logički okvir od samog početka procesa pripreme projekta!

TAJNA PREGRADA

Definisanje vašeg logičkog okvira treba da bude prvi korak u popunjavanju forme za prijavu! Izbjegnite da ovo odlažete za sam kraj! 

I dalje niste sigurni o čemu se vode radi?

VRIJEME JE ZA GLEDANJE!

Hajde da raščistimo vazduh gledajući ovaj kratak video sa uputstvima o pravljenju LOGIČKOG OKVIRA

Izvor: David Hearle – Logical Framework

Nakon kratkog uvoda, pratićemo proces korak po korak, počevši od redoslijeda koji treba da pratite kada razvijate svoj logički okvir u tabeli, a koji je označen brojevima u prikazanoj tabeli:

Izvor: Interni

Potrebno vam je objašnjenje? Evo ga!

  • Opšti cilj – definiše stanje koje želite da postignete implementacijom projekta i ukazuje na validnost vašeg projekta.
  • Specifični ciljevi – definiše korake koje treba da preduzmete da biste došli do cilja.
  • Rezultati – doprinose ostvarenju vašeg cilja.
  • Aktivnosti – osnovne grupe aktivnosti koje vode do rezultata i način na koji su povezani (koja aktivnost je povezana sa kojim rezultatom).
  • Ulazni podaci – treba ih posmatrati kao „sirovinu“ odnosno „gorivo“ za vaše aktivnosti da bi one proizvele predviđene rezultate; to podrazumijeva sve neophodne resurse tokom implementacije projekta kao što su ljudski resursi, usluge, materijalni resursi, tehnički resursi itd.

TAJNA PREGRADA

Provjerite sve logičke veze između ovih pet elemenata: da li su nabrojani ulazni podaci dovoljni za realizaciju vaših aktivnosti? Da li aktivnosti mogu da proizvedu nabrojane rezultate i specifične ciljeve? Da li sve to vodi postizanju cilja projekta?

Pretpostavke one predstavljaju situacije ili uslove koji su neophodni za uspjeh ali su uglavnom van vaše kontrole. Počnite sa definisanjem pretpostavki odozdo na dole kako biste još jednom provjerili logiku niza. Pri tome bi trebalo da odgovorite na pitanje „Šta su…?“:

Izvor: Interni

Indikatorioni se koriste za verifikaciju postizanja specifičnih ciljeva kroz aktivnosti, specifične ciljeve i rezultate. Drugim riječima:


izvor: Interni

OVO SMO MI!

Pogledajte sljedeći primjer koji pokazuje kako treba da izgleda vaš logički okvir za omladinsku razmjenu uključujući objašnjenja za svako polje i pitanja na koja treba da odgovorite da biste popunili tabelu:

U svakom slučaju, slobodno prilagodite tabelu specifičnim potrebama svog projekta!

100%