6. DIO

BLIŽIMO SE KRAJU…

…dugog putovanja kroz vašu omladinsku razmjenu. Kraj jednog će, nadamo se, biti početak drugog, mnogo interesantnijeg putovanja u svijet međunarodnih projekata.

Sve informacije koje sadrži ovaj Priručnik predstavljaju kolekciju znanja i iskustva stečenog tokom mnogo godina rada na omladinskim razmjenama, čak iako nisu holistički primjenljive na vaš projekat, organizaciju ili instituciju. Slobodno „ukradite“ neki dio znanja za koji mislite da je koristan ili interesantan, izmijenite ga, unaprijedite i prilagodite svojim potrebama. U najmanju ruku, možemo da se nadamo da smo vas inspirisali i motivisali da radite sa mladima kroz interkulturalnu razmjenu sa ciljem pomirenja i mira!

Umjesto pozdrava, važno je da podijelimo sa vama ove posljednje savjete:

39%