ДЕЛ 6

СТИГНАВМЕ ДО КРАЈОТ…

… од долгото патување  наречено младинската размена. Крајот на едно, се надеваме дека ќе биде почеток на уште едно многу поинтересно патување во светот на меѓународните проекти.

Сите информации содржани во овој пакет алатки се збир на знаење и искуство стекнато за време на многу години работа на младинска размена, дури и ако не се холистички применливи за вашиот проект, организација или институција. Слободно „украдете“ го секое знаење што го сметате за корисно и интересно, изменете го, подобрете го и прилагодете го на вашите потреби. Најмалку што можеме да се надеваме е дека ве инспириравме и мотивиравме да работите со млади луѓе преку меѓукултурна младинската размена со цел помирување и мир!

При завршниот поздрав, би сакале да ги споделиме со вас овие последни совети:

39%