PJESA 6

DUKE JU AFRUAR FUNDIT…

… të udhëtimit të gjatë të shkëmbimit tuaj të të rinjve. Fundi i njërit shpresojmë të jetë fillimi i një udhëtimi tjetër shumë më interesant në botën e projekteve ndërkombëtare.

Të gjitha informacionet që përmbahen në këtë udhëzues janë një koleksion i njohurive dhe përvojave të marra gjatë shumë viteve të punës në shkëmbimet e të rinjve, edhe nëse nuk janë të zbatueshme në mënyrë holistike për projektin, organizatën ose institucionin tuaj. Mos ngurroni të “vidhni” çdo njohuri që ju duket e dobishme dhe interesante, ta ndryshoni, ta përmirësoni dhe ta përshtatni me nevojat tuaja. Më e pakta për të cilën mund të shpresojmë është se ju kemi frymëzuar dhe motivuar të punoni me të rinjtë përmes shkëmbimit ndërkulturor duke synuar pajtimin dhe paqen!

Si një lamtumirë, është me të vërtetë e rëndësishme të ndajmë me ju këto këshilla të fundit:

68%