6. DEO

BLIŽIMO SE KRAJU…

…dugog putovanja kroz vašu omladinsku razmenu. Kraj jednog će, nadamo se, biti početak drugog, mnogo interesantnijeg putovanja u svet međunarodnih projekata.

Sve informacije koje sadrži ovaj Priručnik predstavljaju kolekciju znanja i iskustva stečenog tokom mnogo godina rada na omladinskim razmenama, čak iako nisu holistički primenljive na vaš projekat, organizaciju ili instituciju. Slobodno „ukradite“ neki deo znanja za koji mislite da je koristan ili interesantan, izmenite ga, unapredite i prilagodite svojim potrebama. U njamanju ruku, možemo da se nadamo da smo vas inspirisali i motivisali da radite sa mladima kroz interkulturalnu razmenu sa ciljem pomirenja i mira!

Umesto pozdrava, važno je da podelimo sa vama ove poslednje savete:

39%