D. Politika dhe veprimi – Si Yin & Yang!

Pasi të hulumtoni kuptimin e pajtimit, domethënien e tij, rolin e të rinjve në zbatimin e tij dhe shkëmbimin e të rinjve si një mjet i rëndësishëm për të sjellë rezultatet e dëshiruara, është koha të hidhni një hap më tej dhe të hyni në praktikë.

Politikëbërja në perspektivën e shkëmbimeve të të rinjve drejt pajtimit nuk ndryshon aspak nga rregullat e përgjithshme të proceseve të zhvillimit të politikave. I ashtuquajturi ‘ cikli i politikave ‘ është një koncept i thjeshtë, që demonstrohet në këto pesë hapa themelorë1:

Burimi: Internal

Ndjekja e këtij rregulli të vendosur mirë në ‘ciklin e politikave’ vendos bazën për procesin tuaj të politikëbërjes. Megjithëse këto pesë hapa mund të pasurohen me shumë faktorë të tjerë që mund të jenë të rëndësishëm për qëllimin tuaj dhe që patjetër duhet t’i merrni parasysh në fazën e hartimit, formulimit dhe zbatimit të politikës suaj. Nuk keni ide për çfarë po flasim? Këtu janë disa ide:

  • Cilët janë aktorët e përfshirë?      
  • Cili është roli i tyre specifik në proces?      
  • Cila është sfondi historik / shoqëror?      
  • Çfarë lloj burimesh kërkohen për të zbatuar politikën tuaj?      
  • Çfarë mbështetje administrative do të të duhej?      
  • Cilat janë kapacitetet dhe aftësitë që zotëroni?      

Sigurisht, këto janë vetëm disa shembuj tregues të faktorëve të ndryshëm që duhet të merrni parasysh gjatë procesit të politikëbërjes.

KUTI SEKRETE

Lëreni veten të lirë dhe eksploroni të gjitha elementet që zbatohen në procesin tuaj të politikëbërjes! Sa më shumë që ta përpunoni atë, aq më mirë do të jeni të përgatitur për një rreth të suksesshëm të politikave!

KETA JEMI NE!

Tani që dini gjithçka për politikëbërjen, le të përpiqemi të kuptojmë se çfarë duhet të kemi parasysh gjatë zhvillimit të politikës tuaj për pajtim! Procesi është mjaft i ndjeshëm dhe delikat, kështu që patjetër duhet të përfshini aspektet humanitare dhe historike të temës suaj.

A është gjithë kjo e panjohur për ju? Këtu janë disa udhëzime:

VEPRIMI 1: Braktisni frikën, përqafoni bashkëjetesën paqësore!

E kaluara ka traumatizuar të gjitha palët e përfshira me trishtim, urrejtje, plagë emocionale, hidhërim, frikë dhe armiqësi. Është qëllimi i politikës suaj të provoj se e ardhmja mund të shërohet dhe e tashmja lejon bashkëjetesën në një mënyrë të kuptueshme dhe të ndershme!

Si arrihet kjo përmes shkëmbimeve të të rinjve?

Të rinjtë nga kontekste të ndryshme lokale bashkohen, njihen me njëri-tjetrin, kapërcejnë hezitimin e tyre për të bashkëvepruar dhe shoqëruar me bashkëmoshatarët e tyre “nga ana tjetër”, vlerësojnë marrëdhëniet e reja dhe janë të gatshëm të kthehen në kontekstin e tyre lokal dhe të predikojnë përvojën e tyre dhe mesazhet e unitetit dhe paqes.

VEPRIMI 2: Ndërtoni mirëkuptim, besim dhe siguri!

Është më se e rëndësishme të shpjegoni perspektiva të ndryshme, të kuptoni shkaqet dhe pasojat, të kuptoni kontekstin historik të konfliktit, por edhe ta dekonstruktoni atë dhe të pranoni efektin e tij mbi individët dhe grupet e përfshira. Ky proces gradualisht do të rezultojë në evokimin e emocioneve të besimit dhe sigurisë, të përcaktuara nga perspektiva humanitare e të gjithë njerëzve të përfshirë.

Si arrihet kjo përmes shkëmbimeve të të rinjve?

Të rinjve u ofrohet kohë dhe hapësirë ​​për të shpjeguar perspektivën e tyre – e cila ndikohet pak a shumë nga komunitetet e tyre dhe perceptimi i përgjithshëm i publikut për vendin e tyre të origjinës -, të eksplorojnë anët e tjera të medaljes të paraqitura nga kolegët e tyre dhe të përqafojnë  ndryshimet e lidhura me etni, kulturë, besime politike, identitetin apo edhe fenë. Në të njëjtën kohë promovohen vlerat njerëzore të barazisë, respektit, tolerancës, pranimit dhe dinjitetit, për të mbushur pjesët që mungojnë të enigmës drejt pajtimit dhe paqes.

VEPRIMI 3: Ndërtoni aftësi dhe ngritni kapacitete!

Ndjeshmëria dhe pranimi është objektivi i lehtë kur bëhet fjalë për mosmarrëveshje dhe konflikt, por gjithashtu luan një rol kryesor në formimin e politikës drejt pajtimit. Padyshim që është njëra anë e qenieve njerëzore – që ekziston vërtet që nga momenti kur kemi lindur! Zakonisht është varrosur nën pluhurin dhe barrën e historisë dhe faqeve të errëta të së kaluarës. Çfarë duhet të bëjmë për ta rikthyer atë në jetë? Ndërtoni aftësi dhe kapacitete për të kuptuar, pranuar, respektuar dhe ecur përpara, duke kapërcyer të kaluarën, duke jetuar në të tashmen dhe duke ëndërruar për të ardhmen @

Si arrihet kjo përmes shkëmbimeve të të rinjve?

Çfarë mund të jetë më mirë sesa bashkimi i të rinjve dhe zhvillimi i aftësive të tyre për të kapërcyer stereotipet dhe paragjykimet: bileta e artë drejt rindërtimit të marrëdhënieve që u shkatërruan nga konflikte të forta – madje edhe të ashpëra e të dhunshme në disa raste. Bashkimi i tyre dhe ngritja e kapaciteteve  është përbërësi i fshehtë për një darkë paqësore të paharrueshme!

Formimi i politikës dhe kthimi i saj në veprim dhe anasjelltas mund të jetë një proces sfidues dhe mjaft kërkues, veçanërisht kur synon të arrijë pajtimin në zonat e konfliktit dhe pas konfliktit. Kështu është çdo përpjekje për të ndryshuar shoqërinë drejt një të ardhme më të mirë, kështu që … bëni më të mirën tuaj, përpiquni shumë, ndiqni udhëzimet dhe rekomandimet tona dhe ju garantojmë se jeni disa hapa më afër një rezultati të suksesshëm!

Burimi: https://www.quotemaster.org/policy+implementation

1 Quality of the Public Administration – A Toolbox for Practitioners (2017), European Commission

25%