Α. Διαχειριστική υποστήριξη – τιμή μου και καμάρι μου!

Η διαχειριστική υποστήριξη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο κάθε προγράμματος, που όμως δεν αποσκοπεί στο να κάνει τη ζωή σας δύσκολη – αντιθέτως, υποτίθεται ότι υπάρχει για να σας διευκολύνει! Πολλοί μπορεί να θεωρήσουν αυτή τη δουλειά βαρετή, χωρίς φαντασία και ιδιαίτερα πολύπλοκη. Ωστόσο, μπορεί να φανεί σωτήρια για την επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματός σας, αλλά και τη συνεργασία σας με τους υπάρχοντες ή μέλλοντες συναδέλφους και συνεργάτες, τους χρήστες των προγραμμάτων σας, τους χρηματοδότες σας και όλους τους ανθρώπους που επηρεάζονται σε κάποιο βαθμό από τη δουλειά σας.

Πηγή: www.picturequotes.com

Οι διαδικασίες διαχείρισης που είναι καλά δομημένες και ενημερωμένες μπορούν να κάνουν τη ζωή σας εύκολη και να σας βοηθήσουν να παραμείνετε συγκεντρωμένοι στον αγώνα σας να διαχειριστείτε όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες. Επομένως, προσπαθήστε να δημιουργήσετε δικές σας διαδικασίες και υποδείγματα, τα οποία θα προσαρμόζετε και θα χρησιμοποιείτε σε περισσότερα προγράμματα στο μέλλον, έτσι ώστε να σας είναι οικεία και να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο στη δουλειά σας. Με τον τρόπο αυτό θα μπορείτε να συντονίζετε όλες τις δράσεις και να επεμβαίνετε άμεσα, όπου απαιτείται.

Εάν αναρωτιέστε τι είδους διαχειριστικές διαδικασίες θα πρέπει να αναπτύξετε…ρίξτε μια ματιά στις παρακάτω διαδικασίες:

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣιστορικού
αρχείων
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣυπογραφών
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣπληροφοριών
εγγράφων
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣαποδείξεων συμβολαίων
παραστατικών αναφορών
επιστολών αλληλογραφίας
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝπροφορικά γραπτά
επίσημα ανεπίσημα

ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΥΤΙ!

Η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα είναι λέξεις-κλειδιά, ιδίως αν δουλεύετε με πολλούς συνεργάτες από το εξωτερικό. Προσπαθήστε να αποφύγετε την ανακριβή πληροφόρηση και την ασάφεια που μπορεί να σας προκαλέσει προβλήματα και άβολες παρεξηγήσεις!

63%