A. Ponosni administrator!

Administracija je suštinski deo svakog projekta i nije tu da bi nam zagorčala život – naprotiv, trebalo bi da nam pomogne! Mnogima od nas će ovaj zadatak biti dosadan, nemaštovit i previše komplikovan. Međutim, administracija bi mogla da vas spasi u smislu uspešne implementacije vašeg projekta i saradnje sa vašim sadašnjim i budućim kolegama i partnerima, korisnicima vašeg programa, i ljudima na koje vaš rad utiče na neki način.

Izvor: www.picturequotes.com

Dobro struktuirane i ažurne administrativne procedure mogu da vam olakšaju posao i da vam pomognu da održite red u glavi kada se borite sa teretom zadataka i odgovornosti. Prema tome, kreirajte sopstvene procedure i obrasce koje ćete prilagoditi i koristiti i u budućim projektima jer će vam biti poznati i učinićete ih vrednim alatom za svoj posao. Ovo će vam omogućiti da imate nadzor nad svim aktivnostima i da brzo reagujete u slučaju potrebe.

Ako ste se pitali kakve administrativne procedure treba da razvijate… pogledajte sledeće primere:

VOĐENJEevidencije
arhive
SAKUPLJANJEpotpisa
RAZVRSTAVANJEinformacija
dokumentacije
ARHIVIRANJEračuna ugovora
faktura izveštaja medija
dopisa korespondencije
RAZMENA INFORMACIJAusmeno pismeno
formalno neformalno

TAJNA PREGRADA

Preciznost i efikasnost su ključne reči – naročito kada radite sa više partnera iz inostranstva. Pokušajte da izbegnete dvosmislene informacije i nejasnoće koje će vam verovatno zadavati nevolje i izazivati neprijatne nesporazume!

35%