Α. ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ: εύκολο στα λόγια, δύσκολο στην πράξη;

Σύμφωνα με έρευνες στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μακροχρόνια δυσπιστία, το μίσος και οι αρνητικές σχέσεις μεταξύ εθνών που συμμετείχαν σε συγκρούσεις στο παρελθόν, μπορούν να εξαλειφθούν μόνο αν οι νέες γενιές συμμετάσχουν στη διαδικασία συμφιλίωσης και δημιουργήσουν βιώσιμες επαφές, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ασφάλεια, τη μακροχρόνια ειρήνη και την αδιακώλυτη ανάπτυξη. Οι νέοι είναι πρόθυμοι και έτοιμοι να μάθουν, να εξελιχθούν και να φέρουν θετικές αλλαγές στις κοινωνίες τους, εάν τους δοθεί η ευκαιρία. Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να ταξιδεύουν, να συναντούν συνομηλίκους τους από άλλες κοινωνίες και να ανταλλάσσουν μεταξύ τους ιδέες και εμπειρίες, αποκτώντας νέες ικανότητες και γνώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η διοργάνωση ανταλλαγών νέων σε περιοχές που βρίσκονται σε στάδιο “παγωμένων” συγκρούσεων ή συγκρούσεων που πρόσφατα έχουν ολοκληρωθεί είναι ένα μέσο ενθάρρυνσης και συμβολής στις διαδικασίες συμφιλίωσης μεταξύ εθνών και κοινωνιών, δημιουργεί ένα κλίμα συνεργασίας, κατανόησης και αποδοχής, και συνδράμει έτσι σημαντικά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξη όλης της περιοχής.

9%