Κέντρο πληροφόρησης

Σε αυτήν τη σελίδα θα βρείτε εγχειρίδια, φυλλάδια, οδηγούς και άλλες πηγές για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τους νέους και την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις δημοσιευμένες πηγές ελεύθερα. Αν επιθυμείτε να αναρτήσετε δικό σας υλικό, δημιουργήστε έναν λογαριασμό.

Με την υποστήριξη: