B. Raširi!

I šta sad? Zavjese su spuštene, predstava se završila i imate svoje krajnje rezultate, još uvijek vruće i živahne. Vaš projekat omladinske razmjene se završio i, na sreću, proizveli ste mnogo nevjerovatnih rezultata koje želite da ponudite društvu i donesete mu promjenu i unaprijeđenje. Osim prosto uspješnog projekta, najvažnije sredstvo na vašem putu je to što ste svojim radom promovisali ideje mira i pomirenja među svim ljudima koji su u  njega bili uključeni: učesnicima, članovima tima, stejkholderima, partnerima itd.

Ali da li je to sve?

Da li je to bio vaš najvažniji cilj?

Da li je to dovoljno da biste bili zadovolji i mirni?

Odgovor je…NE! Cilj vaše omladinske razmjene je bio da utičete na društvo i donesete promjenu! Da promovišete rezultate i proizvode vašeg projekta široj ciljnoj grupi i ostavite svoj trag. Drugim riječima… vrijeme je da pretvorite svoje rezultate u institucionalne promjene!

U prethodnim poglavljima smo mnogo govorili o kreiranju politika. Međutim, da li je ovo jedini način da se napravi promjena?

Izvor: Interni

Ako se držimo doslovnog značenja termina „zastupanje je aktivnost pojedinca ili grupe sa ciljem da utiče na odluke u političkim, ekonomskim i društvenim institucijama“. U našem slučaju, međutim, to bi trebalo da bude govor u korist ili podrška drugoj osobi, mjestu ili predmetu.

Preuzimanje uloge zastupnika nije lak zadatak. Uz nju dolazi i odgovornost da pružamo nezavisnu podršku onima koji se osjećaju kao da se ne čuju i da omogućimo da oni budu shvaćeni ozbiljno i da se njihova prava poštuju. Zastupništvo ima za cilj da omogući da se čuje glas svih ljudi u društvu u vezi sa pitanjima koja su im važna, da se njihova prava štite i promovišu i da se uzimaju u obzir njihova mišljenja i želje pri donošenju odluka koje se tiču njihovih života.

Bez obzira na to koliko ovo ozbiljno zvuči, vi ste potpuno opremljeni da obavljate ovaj zadatak: imate ideju, sredstva, ljude i moć da to uradite! Učinite rezultate i proizvode svoje omladinske razmjene vidljivim uz pomoć sljedećih savjeta:

  • SAVJET 1 – Vršite diseminaciju rezultata vašeg projekta i poruka koje su nastale tokom njegove realizacije, a koje su povezane sa vašim osnovnim ciljem.
  • SAVJET 2 – Koristite različite forme komunikacije, naročito one koje kombinuju tekst i vizualne elemente, da biste privukli pažnju publike i poslali snažnu poruku koja će se urezati u njihovu svijest. Koristite fotografije, video materijale, izjave, crteže itd.
  • SAVJET 3 – Koristite moć društvenih mreža kao mjesta gdje se mnogi ljudi u današnje vrijeme svakodnevno nalaze.
  • SAVJET 4 – Komunicirajte svojeključne poruke preko svih dostupnih kanala i sredstava, čak i onih najtradicionalnijih, kako biste dosegli sve nivoe publike (internet, novine, TV i radio emisije, flajeri itd).
  • SAVJET 5 – Započnite kampanje na Internetu i van njegaili organizujte događaje, treninge, seminare ili bilo koju vrstu planirane aktivnosti da biste širili svoju poruku i informisali ljude o datoj temi.
  • SAVJET 6 – Iskoristite moć mase! Mnogo ljudi je već uključeno u vaše aktivnosti: učesnici, volonteri, partneri, članovi tima, stejkholderi i donori – iskoristite njih i njihove veze da doprete do veće publike.

Bez obzira na to koliko ste daleko otišli, uvijek zapamtite ovo: promjena je jedina konstanta u životu i vi možete biti dio nje! Budite promjena koju želite da unesete u društvo!

Izvor: Washington Low Income Housing Alliance

VRIJEME JE ZA GLEDANJE!

Ako još uvijek tražite motivaciju… pogledajte ovo:

SREĆNO!

42%