B. Përhapeni atë!

Dhe tani … çfarë? Perdet kanë rënë, shfaqja mori fund dhe ju keni rezultatet tuaja në dorë, akoma të nxehta dhe të gjalla. Projekti juaj i shkëmbimit të të rinjve ka marrë fund dhe për fat të mirë ju prodhuat shumë rezultate mahnitëse që dëshironi t’i ofroni shoqërisë dhe të sjellin ndryshime dhe përmirësime. Përveç një projekti thjesht të suksesshëm, pasuria më e vlefshme e udhëtimit tuaj është se puna juaj ka promovuar idetë e paqes dhe pajtimit për të gjithë njerëzit e përfshirë: pjesëmarrësit, anëtarët e ekipit, palët e interesuara, partnerët etj.

Por a është e gjitha kjo?

A ishte ky qëllimi juaj më i madh?

A ishte ky qëllimi juaj më i madh?

Përgjigja është… JO! Qëllimi i shkëmbimit tuaj për të rinjtë ishte të krijoni një ndikim në shoqëri, të bëni një ndryshim! Të promovoni rezultatet dhe produktet e projektit tuaj në një grup më të gjerë të synuar dhe të lini gjurmët tuaja në terren. Me fjalë të tjera… është koha për të transferuar rezultatet tuaja në ndryshime institucionale!

Në kapitujt e mëparshëm kemi folur shumë për krijimin e politikave. Por a është kjo mënyra e vetme për të sjellë ndryshime?

Burimi: Internal

Nëse i përmbahemi kuptimit të drejtpërdrejtë të termit, ” avokimi është një aktivitet nga një individ ose grup që synon të ndikoj në vendimet brenda institucioneve politike, ekonomike dhe sociale “. Sidoqoftë, në rastin tonë, ai duhet të konsiderohet si akt i të folurit në emër të ose në mbështetje të një personi tjetër, vendi ose sendi tjetër.

Ndërmarrja e rolit të një avokuesi nuk është një detyrë e lehtë. Ajo vjen me përgjegjësinë e ofrimit të mbështetjes së pavarur për ata që mendojnë se nuk po dëgjohen dhe për t’u siguruar që ata merren seriozisht dhe se të drejtat e tyre respektohen. Avokimi kërkon të sigurojë që të gjithë njerëzit në shoqëri të jenë në gjendje të dëgjojnë zërin e tyre për çështje që janë të rëndësishme për ta, të mbrojnë dhe promovojnë të drejtat e tyre dhe të kenë parasysh pikëpamjet dhe dëshirat e tyre kur merren vendime për jetën e tyre.

Ndërmarrja e rolit të një avokuesi nuk është një detyrë e lehtë. Ajo vjen me përgjegjësinë e ofrimit të mbështetjes së pavarur për ata që mendojnë se nuk po dëgjohen dhe për t’u siguruar që ata merren seriozisht dhe se të drejtat e tyre respektohen. Avokimi kërkon të sigurojë që të gjithë njerëzit në shoqëri të jenë në gjendje të dëgjojnë zërin e tyre për çështje që janë të rëndësishme për ta, të mbrojnë dhe promovojnë të drejtat e tyre dhe të kenë parasysh pikëpamjet dhe dëshirat e tyre kur merren vendime për jetën e tyre.

  • KËSHILLA 1 – Shpërndani rezultatet e projektit tuaj dhe mesazhet që u krijuan gjatë zbatimit të tij që lidhen me qëllimin tuaj kryesor.      
  • KËSHILLA 2 – Përdorni forma të ndryshme të komunikimit, veçanërisht ato që ndërthurin tekstin dhe pamjet, në mënyrë që të tërhiqni vëmendjen e audiencës dhe të përçoni një mesazh më të fortë që do të skalitet në vetëdijen e tyre. Përfshini foto, video, deklarata, vizatime etj.      
  • KËSHILLA 3 – Përdorni fuqinë e mediave sociale pasi është vendi ku shumica e njerëzve janë të angazhuar në baza ditore në ditët e sotme.      
  • KËSHILLA 4 – Komunikoni mesazhet tuaja kryesore përmes çdo kanali dhe mënyre të disponueshme, madje edhe atyre më tradicionale, në mënyrë që të arrini të gjitha nivelet e audiencës (internet, gazeta lajmesh, transmetime në TV dhe radio, fletushka etj.).      
  • KËSHILLA 5 – Filloni fushata online dhe offline ose organizoni ngjarje, trajnime, seminare ose ndonjë lloj tjetër aktiviteti të planifikuar, në mënyrë që të përhapni mesazhin tuaj dhe madje të informoni njerëzit mbi temën.      
  • KËSHILLA 6 – Përfitoni nga fuqia e masës! Tashmë ka shumë njerëz të përfshirë në aktivitetet tuaja: pjesëmarrës, vullnetarë, partnerë, anëtar të ekipit, palë të interesuara dhe donatorë – përdorni ato dhe lidhjet e tyre për të arritur një audiencë më të madhe.      

Pavarësisht se sa larg shkoni, mbani mend gjithmonë këtë: ndryshimi është e vetmja  konstante në jetë, dhe ju mund të jeni pjesë e saj! Bëhuni ndryshimi që dëshironi të sillni në shoqëri!

Burimi: Washington Low Income Housing Alliance

KOHA PËR TË SHIKUAR!

Nëse ende jeni duke kërkuar ndonjë motivim … hidhni një vështrim këtij linku:

PAÇI FAT!

77%