A. Passa la veu!

Has Passat cinc o deu dies treballant amb un grup de joves entusiastes i capaços, que van adquirir nous coneixements i habilitats, els has motivat a involucrar-se addicionalment en treballar en els temes relacionats amb el tema del teu intercanvi juvenil!

El primer pas es fer visibles els resultats i els fruits del teu intercanvi juvenil. Definitivament has recopilat una gran quantitat de “proves” al llarg del intercanvi de joves; fotos, vídeos, declaracions dels participants, dibuixos… No estàs segur de que fer amb això? Bé…

  • Publica’l a través de presentacions de totes les organitzacions i institucions que van participar en el projecte.
  • Comparteix en les xarxes socials i assegurat de que cada participant de la teva capacitació pugui trobar i veure aquestes publicacions.
  • Comunica-ho a través dels canals i medis disponibles.

La tecnologia es el nostre millor aliat i només hi ha una paraula que podrà ajudar-nos en aquesta tasca;

Font: Interna

¡CAIXA SECRETA!

Alerta de privacitat! ¡Assegurat de tenir el ple consentiment de les persones involucrades par fer servir el contingut on apareixen!

78%