A. Përhap fjalën!

Ju keni kaluar pesë ose dhjetë ditë duke punuar me një grup të rinjsh entuziastë dhe të aftë, të cilët fituan njohuri dhe aftësi të reja, i keni motivuar ata që të angazhohen shtesë në punën për çështjet që lidhen me temën e shkëmbimit tuaj të të rinjve!

Hapi i parë është të bëni të dukshme rezultatet dhe produktet e shkëmbimit tuaj të të rinjve. Ju patjetër keni mbledhur shumë “prova” gjatë shkëmbimit tuaj të të rinjve; foto, video, deklarata nga pjesëmarrësit tuaj, vizatime etj. Nuk jeni i sigurt se çfarë të bëni me të? Mirë…

  • Publikoni ato nëpërmjet prezantimeve të të gjitha organizatave dhe institucioneve të cilat ishin të angazhuara në këtë projekt.      
  • Shpërndajeni atë në mediat sociale dhe sigurohuni që secili pjesëmarrës i trajnimit tuaj mund të gjejë dhe të shohë këto postime.      
  • Komunikoni atë përmes çdo kanali dhe mënyre të disponueshme.      

Teknologjia është aleati ynë më i mirë dhe ka vetëm një fjalë për të na ndihmuar në këtë detyrë;

Burimi: Internal

KUTI SEKRETE!

GDPR- alarm! Sigurohuni që të keni pëlqimin e plotë të personave të përfshirë për të përdorur përmbajtje që i përfshin ato!

81%