C. Arriscar-te… ¡NO!

El risc es defineix com un esdeveniment que podria posar en escac l’assoliment de la meta. La desviació del pla degut a circumstàncies imprevistes poden tindre conseqüències tant positives com negatives. Donat que els resultats positius sempre son benvinguts, centrem-nos en els negatius. Es impossible preveure tot el que pot sortir malament, però tenir un pla B per al menys algunes situacions pot ser més que un alleujament en moments de crisis.

Però, fer un anàlisis de risc no és tan aterridor com sembla! Per començar, deus analitzar tots els aspectes del intercanvi juvenil, des de els detalls logístics fins l’agenda, i pensar en les situacions que podrien bloquejar la realització del pla.

¡AIXÒ ÉS EL QUE SOM!

¿Et preguntes què podria sortir malament? Bé…

  • Què passa si has planejat moltes activitats al aire lliure però aquest dies en particular resulten plujosos? Prepararàs un pla de raspall que inclogui activitats ajustades en un espai de treball interior o reorganitzaràs tota l’agenda?
  • Què passa si no totes les activitats son adequades per alguns participants (per exemple, alguns participants tenen fortes reaccions emocionals, especialment tingues en compte el seu tema de reconciliació, o si has planejat un exercici que implica activitat física, però tenen un participant en cadira de rodes)? Canviaràs la visió i modificaràs el contingut de tal manera que no perdin el sentit o et saltaràs totalment aquesta activitat?
  • Els participants sempre arriben tard el primer dia: Post-pondràs una hora o tallaràs els descans per recuperar el tems perdut?
  • Sovint hi ha persones que distreuen el grup, ja sigui ficant-se en conflictes o creen una atmosfera negativa – Imagina en el nostre escenari amb participants d’àrees de conflicte! Intentaràs parlar amb ells en privat i trobar formes d’interrogar-los novament en el grup o els exclouràs per complet?

Això son només alguns exemples de situacions que pots trobar durant la realització d’un intercanvi de joves, però la llista també pot incloure problemes inesperats relacionats amb el transport, passaports i vises, material imprès malament, qüestions financeres, entre d’altres… Es impossible preveure tot (a menys que tinguis habilitats psiquiàtriques. Que per cert estaríem interessats en fer servir! Si es pot…) Però, pots fer una pluja d’idees i preparar un pla de raspall per aquest escenaris. Per fer-ho mes concret i fàcil, utilitza la següent plantilla com guia a traves del procés:

44%