PART 4

ERASMUS + RAZMENA

Realizacija projekata omladinske razmene je izazov. Međutim, ta ideja je snažno podržana od strane Erasmus+ Programa, u kome ima svoje mesto kao „Ključna akcija 1: Učenje i mobilnost pojedinaca“, opšte poznata kao KA1. Ova Ključna akcija nudi mogućnost zainteresovanim stranama da apliciraju za Erasmus+ Programme Grant kako bi isplanirali i realizovali projekte omladinske razmene, kroz finansijsku podršku u:

 1. organizovanju razmene (jedinični troškovi po danu aktivnosti po učesniku).
 2. troškove prevoza (na osnovu pređene razdaljine po učesniku između njihovog mesta boravka i mesta održavanja aktivnosti).
 3. posebni troškovi (troškovi vezani za vizu, troškovi kojima se podržava učešće mladih ljudi sa smanjenim mogućnostima, itd.)
 4. podrška za posebne potrebe (u slučaju da projekat uključuje mlade sa invaliditetom).

Međutim, postoje određeni zahtevi koje je potrebno ispuniti pri apliciranju za Erasmus+ Programme Grant. Nestrpljivi ste da saznate da li se vaša ideja uklapa u traženi profil? Izvolite:

 • PODOBNOST: treba da budete neprofitna/nevladina organizacija, evropska omladinska NVO, društveno preduzeće, javna institucija, neformalna grupa mladih, asocijacija regiona, evropska grupa za teritorijalnu saradnju ili kompanija aktivna u oblasti korporativne društvene odgovornosti.
 • OBLAST: OMLADINA ZAPADNOG BALKANA: od 2015. godine, organizacije iz zemalja zapadnog Balkana imaju priliku da podnesu prijave u okviru Erasmus+ Programa za mlade: Ključna akcija 2.
 • PARTNERI: najmanje 2 iz dve različite zemlje koje su u Programu (28 država EU, Island, Lihtenštajn, Norveška, Bivša jugoslovenska republika Makedonija i Turska) i zemlje partneri iz susedstva EU. Svaki projekat mora da ima namanje jednog partnera iz zemalja u okviru Programa.
 • TRAJANJE PROJEKTA: od 3 meseca do 2 godine.
 • UČESNICI: mladi ljudi stari između 13 i 30 godina; minimalno 16, a maksimalno 60 učesnika; najmanje 4 učesnika po grupi.
 • GDE I KAKO APLICIRATI: Nacionalna agencija Erasmus+ Programa (za države u okviru Programa) / Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (za države zapadnog Balkana) – jednom godišnje u naznačenom roku.
 • LOKACIJA OMLADINSKE RAZMENE: zemlja jedne od organizacija učesnica.
 • TRAJANJE OMLADINSKE RAZMENE: 5 do 21 dan, ne računajući vreme putovanja.

Ali to nije sve! Zamo da KA1 proces izgleda malo komplikovano i da mnogo detalja može da vas zbuni! Ne brinite! Niste sami! Salto Youth i Erasmus+ Mladi u akciji napravili su analitički priručik od 50 strana da vas vodi i bude vaš najbolji prijatelj kada budete planirali svoj projekat omladinske razmene. Zove se „Trešnja na vrhu torte – Saveti za kvalitetno planiranje omladinskih razmena“, i vodi vas kroz sve faze od nacrta, preko planiranja i pripreme do implementacije vaše ideje! Izvolite:

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3198/Cherry%20on%20the%20cake%20%20publication.pdf

Izvor: www.salto-youth.net

Dakle… nemojte gubiti vreme! Nakon svega što ste naučili kroz „Razmeni Priručnik“ treba da se saberete, fokusirate i počente da radite na realizaciji svog cilja omladinske razmene! I zapamtite sledeće:

 • Dođite do interesantne ideje koja može da se realizuje!
 • Kombinujte internacionalne dimenzije vašeg projekta sa njegovim konačnim uticajem na lokalno okruženje!
 • Definišite i obezbedite aspekte učenja za učesnike!
 • Isplanirajte konkretne aktivnosti koje se uklapaju u vaše specifične i opšte ciljeve!
 • Ali pre svega… neka ljudi budu motivisani i aktivni: oni su budućnost, a uspeh vaše ideje zavisi od njihovog entuzijazma i strasti!

SREĆNO!

100%