B. Përbërësit e recetës!

Paqja dhe transformimi i konfliktit globalisht ka qenë në qendër të vëmendjes, veçanërisht pas finales së madhe të Luftës së Dytë Botërore dhe Luftës së Ftohtë. Ishte atëherë kur ideja e re e “drejtësisë tranzicionale” ishte futur zyrtarisht, duke përfshirë masa gjyqësore dhe jo-gjyqësore të zbatuara në mënyrë që të dëmshpërblehen abuzimet e  të drejtave të njeriut. Kujtesa, e vërteta, shërimi, mbrojtja e të drejtave të njeriut, reparacionet dhe më në fund pajtimi, të gjitha të ndërlidhura, u shfaqën si një domosdoshmëri e cila po vazhdon deri në epokën moderne, veçanërisht në zonat e konfliktit dhe pas konfliktit. Ende po mendoni se për çfarë bëhet fjalë? Mirë

Procesi i pajtimit nuk është një justifikim për mosndëshkim ose një proces vetëm individual. Nuk është në kundërshtim me të vërtetën dhe drejtësinë, as nuk është një përgjigje e shpejtë! Nuk duhet të konsiderohet një koncept fetar ose çështje thjesht faljeje dhe një justifikim për t’u harruar. Sidoqoftë, në asnjë rast nuk duhet ta imagjinojmë paqen e përsosur të siguruar nga një tabula rasa .

Përkundrazi, pajtimi është :

  • gjetja e një mënyre për të jetuar që lejon një vizion të së ardhmes;      
  • (ri) ndërtim i marrëdhënieve;      
  • pranimi i veprimeve dhe armiqve të së kaluarës;      
  • një proces shoqëror, afatgjatë i ndryshimit të thellë;      
  • një proces i njohjes, kujtimit dhe mësimit nga e kaluara;      
  • një proces vullnetar që nuk mund të imponohet.1.

1 Reconciliation After Violent Conflict: A Handbook (2003), by David Bloomfield, Teresa Barnes and Luc Huyse – International IDEA Handbook Series

Dhe duke cituar Nelson Mandela “ Në fund të fundit, pajtimi është një proces shpirtëror, i cili kërkon më shumë sesa thjesht një kornizë ligjore. Kjo duhet të ndodhë në zemrat dhe mendjet e njerëzve. 

Sidoqoftë është një fakt që pajtimi nuk ka të bëjë vetëm me një moment. Nuk është një paraqitje e shkurtër e një syri. As nuk është çështje rastësie dhe fati. Është një proces !
Burimi: Internal

A është një proces sfidues? PO!

A është kërkues dhe i ndjeshëm? Absolutisht!

A ia vlen? NUK KA dyshim!

18%