E. Dobar početak je pola posla!

Sve počinje sa idejom.“ – Earl Nightingale

Ideje oblikuju tok istorije.“ – John Maynard Keynes

Bez obzira na to šta vam kažu drugi, riječi i ideje mogu da promjene svijet.“ – Robin Williams

Mogli bismo vječno navoditi citate!

Dakle…ideje! Ideja da se nešto promijeni u vašem društvu, da se donese pozitivna promjena, da se napravi vidljiva razlika, da se ostvari vizija vaše organizacije. Ona obično reflektuje neki negativan fenomen ili stanje koje je vezano za osnovnu djelatnost vaše organizacije i može biti onoliko široka koliko vi to želite! Od vršnjačkog nasilja do zagađenja životne sredine ili od ugroženih prava određene manjinske grupe do opšte slobode izražavanja. Šta god želite! Na kraju krajeva, na vama je da odlučite kako ćete svoju ideju uobličiti u akciju.

TAJNA PREGARDA!

Da li se pristup omladinske razmjene uklapa sa vašom idejom? Može li ona stvarno da doprinese promjeni koju želite da napravite ili postoje neka druga, praktičnija rješenja?

Oblikovanje vaše finalne ideje nije lak zadatak. To može biti veoma izazovan i zahtjevan proces koji traži ne samo mapiranje i razmjenu mišljenja, nego i duboko istraživanje ciljeva, vizije i misije vaše organizacije. Ne treba naglašavati da dvije glave misle bolje nego jedna; mnogo je efektivnije da aktivnost obuhvata više učesnika jer više ljudi koji razmišljaju i rade zajedno mogu da dođu do boljih rješenja i proizvedu bolje rezultate. Prema tome, uključite u ovaj proces što više ljudi: članove svog tima, partnere, stejkholdere, sponzore pa čak i same krajnje korisnike!

TAJNA PREGRADA

Iskoristite prednosti kolektivnog razmišljanja! Odbacite usamljenost i prigrlite iskustvo, vještine i perspektivu vašeg tima!

Za početak, treba samo da se suočite sa jednom komplikovanom riječi: ZAŠTO?

Izvor: www.sevenquotes.com

Treba da definišete problem sa kojim želite da se suočite organizujući omladinsku razmjenu. Ovo je prvi ali i najteži korak kroz koji ćete razviti ne samo logički tok koji možete koristiti da svojim partnerima (a takođe i potencijalnim donatorima) objasnite važnost vašeg projekta kao odgovora na određene potrebe uočene u društvu, već i postaviti osnove prijedloga projekta.

OVO SMO MI:

Recimo da je problem čijem smanjenju ili rješenju želite da doprinesete kroz ovu omladinsku razmjenu sljedeći:

“…omladinske organizacije na zapadnom Balkanu (često i u drugim evropskim zemljama) nemaju dovoljno kapaciteta da se efektivno suoče sa problemima diskriminacije, netolerancije i procesom pomirenja…”

Da bi se sveobuhvatnije objasnila metodologija, za potrebe analize ovog problema koristićemo analogiju drveta. Svako drvo ima korijenje koje mu obezbjeđuje hranu i omogućava mu da raste i razvije stablo i, konačno, ima krošnju koju prvo uočimo kada pogledamo drvo izdaleka.

Slično tome, svaki problem ima svoje korijene koji ga hrane tj. uzroke, a takođe i krošnju tj. posljedice – događaje, fenomene i stanja koja ukazuju na postojanje problema, koji je predstavljen kao stablo drveta.

Ako isiječemo krošnju, nove grane će izrasti poslije nekog vremena i drvo će nastaviti da živi kao i problem ako se suočimo samo sa njegovim posljedicama – neće biti vidljiv neko vrijeme ali će se ponovo pojaviti. Zato je neophodno da analiziramo uzroke koji su doveli do problema (stabla) veoma pažljivo jer jedino radom na uzrocima (korijenu) možemo da postignemo trajnu pozitivnu promjenu.

VRIJEME JE ZA GLEDANJE!

Izvor: TolaData “Identifying the focal issue with ‘Problem Tree Analysis’ technique”
Izvor: Portal365 “CAnalyzing the Problem Using Problems Tree”

Sanjarenje je dobro i nikome ne škodi. Međutim, nakon kreiranja svog drveta problema, vrijeme je da analizirate svoje kapacitete i da budete realni pri procjeni na koje grupe uzroka možete da utičete, a na koje ne. Ovo ćete postići samo ako odgovorite na pitanje: na koji način se ideja vašeg projekta – u našem slučaju organizovanje omladinske razmjene – uklapa u opštu sliku? Ovo je od velikog značaja i postavlja osnove za formulisanje akcije. Ova aktivnost treba da bude kolektivna i zato okupite svoj tim i počnite sa razmjenom mišljenja!

OVO SMO MI!

Kada smo završili analizu drveta problema, možemo da nacrtamo sljedeću sliku:

PROBLEM – STABLO: dugoročno nepovjerenje, mržnja i drugi negativni odnosi između postkonfliktnih nacija ili nacija u zamrznutom konfliktu.

UZROCI – KORIJENJE: konflikti iz prošlosti, sjećanje na nasilje, traumatična iskustva iz prošlosti, političke aktivnosti, rat, ekonomski uzroci, politička manipulacija, nedostatak interkulturne svijesti.

POSLJEDICE – KROŠNJA: diskriminacija, predrasude, pristrasnost, propuštene prilike, nepravda, propaganda, politička, društvena i ekonomska nejednakost, mržnja, nepovjerenje, negativni odnosi, netolerancija.

Sada je vrijeme da trezveno razmislimo o tome sa kojim od ovih uzroka naša organizacija može uspješnije da se suoči i do koje mjere. Ako hoćemo da budemo realistični – promjena zvaničnih politika bila bi veoma teška i dugotrajna, dok bi ishod našeg truda bio u najmanju ruku neizvjestan. Prema tome, vjerovatno bi trebalo da „odsječemo“ tu granu u potpunosti i zanemarimo je u nastavku procesa. Možemo da primijenimo istu proceduru za slične grane i da se držimo onih koje su relevantnije za naš rad i kapacitete. 

53%