E.Fillimi I mbarë, gjysma e punës!

“Gjithçka fillon me një ide.” – Earl Nightingale

Idetë formojnë rrjedhën e historisë.” – John Maynard Keynes

“Pavarësisht se çfarë ju thonë njerëzit, fjalët dhe idetë mund të ndryshojnë botën.” – Robin Williams

Pra… idetë! Ide për të ndryshuar diçka në mjedisin tuaj, për të sjellë ndryshime pozitive, për të bërë një ndryshim, për të përmbushur vizionin e organizatës suaj. Ato zakonisht pasqyrojnë ndonjë dukuri apo gjendje negative në lidhje me veprimtarinë thelbësore të organizatës suaj dhe mund të jetë aq e gjerë sa mundet! Nga dhuna e kolegëve te ndotja e mjedisit dhe nga të drejtat e rrezikuara të njeriut të një grupi i caktuar pakicash e deri te liria e përgjithshme e shprehjes. Ju emëroni atë! Mbi të gjitha, ju mbetet juve të vendosni se si ta formësoni idenë tuaj në një veprim.

KUTI SEKRETE!

A përputhet një qasje e shkëmbimit të të rinjve me idenë tuaj? A mund të kontribuojë vërtet në ndryshimin që dëshironi të sillni apo ka ndonjë zgjidhje tjetër, më praktike?

Formësimi i idesë suaj përfundimtare nuk është detyrë e lehtë. Mund të jetë një proces mjaft sfidues dhe kërkues, që kërkon jo vetëm hartëzimin e mendjes dhe stuhi mendimesh, por edhe gërmimin thellë në qëllimet, vizionin dhe misionin e organizatës suaj. Nuk ka nevojë të thuhet se dy koka janë më të mira se një; është shumë më efektive të kesh më shumë se një pjesëmarrës në një aktivitet, pasi më shumë njerëz që mendojnë dhe punojnë së bashku mund të vijnë me zgjidhje më të mira dhe të japin rezultate më të mira. Prandaj… përfshini sa më shumë njerëz në këtë proces: anëtarët e ekipit tuaj, partnerët, palët e interesit, sponsorët, madje edhe vetë përdoruesit përfundimtar!

KUTI SEKRETE

Përfitoni nga të menduarit kolektiv! Shkelmoni vetminë dhe mirëpritni përvojën, aftësitë dhe perspektivat e ekipit tuaj!

Për fillestarët, duhet të merreni vetëm me tre letra të ndërlikuara: P S E?


Burimi: www.sevenquotes.com

Ju duhet të përcaktoni problemin me të cilin doni të merreni duke organizuar një shkëmbim të të rinjve. Ky është hapi i parë, por edhe më i vështiri përmes të cilit jo vetëm do të zhvilloni një linjë arsyetimi që mund ta përdorni për t’u shpjeguar partnerëve tuaj (dhe gjithashtu donatorëve të mundshëm) rëndësinë e projektit tuaj si përgjigje ndaj disa nevojave të identifikuara në shoqëri, por gjithashtu vendosni bazën për krijimin e një projekt-propozimi të plotë më vonë.

KËTA JEMI NE:

Le të themi se problemi për lehtësimin ose zgjidhjen e të cilit doni të kontribuoni përmes këtij shkëmbimi të të rinjve është se:

organizatat e të rinjve në Ballkanin Perëndimor (dhe shpesh edhe të vendeve të tjera evropiane) nuk kanë kapacitete të mjaftueshme për t’u marrë me efektshmëri me çështjet e diskriminimit, intolerancës dhe proceseve të pajtimit …”

Në mënyrë që të shpjegojmë metodologjinë në mënyrë më gjithëpërfshirëse, me qëllim të analizimit të këtij problemi do të përdorim analogjinë e një peme. Çdo pemë ka rrënjë që i sigurojnë asaj ushqim dhe i mundësojnë asaj të rritet dhe të zhvillojë një trung dhe, së fundi, ajo ka një majë, e cila është gjëja e parë që vërejmë kur shikojmë një pemë nga një distancë.

Në mënyrë të ngjashme, çdo problem kryesor ka rrënjët e tij që e ushqejnë atë d.m.th. shkaqet e tij, dhe gjithashtu një majë dmth pasojat e tij – ngjarje, fenomene dhe gjendje që tregojnë ekzistencën e problemit, i cili qartë paraqitet si trungu i pemës.

Tani, nëse e presim majën e degës, degë të reja do të rriten përsëri pas një farë kohe dhe pema do të vazhdojë të jetojë dhe po kështu edhe problemi nëse merremi me pasojat e tij – nuk do të jetë i dukshëm për disa kohë, por do të rishfaqet. Prandaj, është e nevojshme të analizohen shkaqet që çuan në problem (trungu) me shumë kujdes, sepse vetëm duke vepruar mbi shkaqet (rrënjët) mund të bëni një ndryshim pozitiv të qëndrueshëm.

KOHA PËR TË SHIKUAR!

Burimi: TolaData “Identifying the focal issue with ‘Problem Tree Analysis’ technique”
Burimi: Portal365 “CAnalyzing the Problem Using Problems Tree”

Ëndërrimi është i mirë dhe kurrë nuk ka dëmtuar askënd. Sidoqoftë, pasi keni krijuar pemën tuaj të problemit, është koha të hidhni një vështrim në kapacitetet tuaja dhe të jeni realist kur vlerësoni grupet e shkaqeve që mund të ndikoni dhe ato që nuk mundeni. Kjo mund të ndodhë vetëm duke iu përgjigjur pyetjes: në çfarë mënyre ideja juaj e projektit – në rastin tonë duke organizuar një shkëmbim të të rinjve – mund të përshtatet në të gjithë pikturën? Kjo është shumë e rëndësishme pasi vendos bazën për formulimin e veprimit. Ky duhet të jetë një aktivitet kolektiv, prandaj … thirrni ekipin tuaj dhe filloni një stuhi mendimesh!

KËTA JEMI NE!

Pas përfundimit të analizës sonë të pemës së problemit, ne mund të nxjerrim në mënyrë indikative foton e mëposhtme:

PROBLEM – TRUNGU: mosbesim afatgjatë, urrejtje dhe marrëdhënie të tjera negative midis kombeve të vendeve pas konfliktit  ose atyre të konfliktit të  ngrirë.

SHKAQET – Rrënjët: konfliktet e kaluara, kujtimet e dhunshme, përvoja traumatike e së kaluarës, përshtatshmëritë politike, lufta, shkaqet themelore ekonomike, manipulimi politik, mosvetëdija ndërkulturore.

PASOJAT – Maja: diskriminim, paragjykim, anësi, mundësi të humbura, padrejtësi, propagandë, pabarazi politike, shoqërore dhe ekonomike, urrejtje, mosbesim, marrëdhënie negative, intolerancë.

Tani… është koha për të zbritur në tokë dhe për të kuptuar se me cilat prej këtyre shkaqeve organizata jonë mund të përballet me sukses deri diku. Nëse duam të jemi realistë – mirë – ndryshimi i politikave zyrtare do të ishte mjaft i vështirë dhe shpenzim kohe, ndërsa rezultati i përpjekjeve tona do të ishte të paktën i dyshimtë. Prandaj, ndoshta duhet ta “presim” atë degë plotësisht dhe ta shpërfillim atë gjatë pjesës tjetër të procesit. Ne mund të ndjekim të njëjtën procedurë me degë të tjera të ngjashme dhe t’i përmbahemi atyre që duken më të rëndësishme për punën dhe kapacitetet tona.

24%