E. Dobar početak je pola posla!

Sve počinnje sa idejom.“ – Earl Nightingale

Ideje oblikuju tok istorije.“ – John Maynard Keynes

Bez obzira na to šta vam kažu drugi, reči i ideje mogu da promene svet.“ – Robin Williams

Mogli bismo večno navoditi citate!

Dakle…ideje! Ideja da se nešto promeni u vašem društvu, da se donese pozitivna promena, da se napravi vidljiva razlika, da se ostvari vizija vaše organizacije. Ona obično reflektuje neki negativan fenomen ili stanje koje je vezano za osnovnu delatnost vaše organizacije i može biti onoliko široka koliko vi to želite! Od vršnjačkog nasilja do zagađenja životne sredine ili od ugrožeih prava određene manjinske grupe do opšte slobode izražavanja. Šta god želite! Na kraju krajeva, na vama je da odlučite kako ćete svoju ideju uobličiti u akciju.

TAJNA PREGARDA!

Da li se pristup omladinske razmene uklapa sa vašom idejom? Može li ona stvarno da doprinese promeni koju želite da napravite ili postoje neka druga, praktičnija rešenja?

Oblikovanje vaše finalne ideje nije lak zadatak. To može biti veoma izazovan i zahtevan proces koji traži ne samo mapiranje i razmenu mišljenja, nego i duboko istraživanje ciljeva, vizije i misije vaše organizacije. Ne treba naglašavati da dve glave misle bolje nego jedna; mnogo je efektivnije da aktivnost obuhvata više učesnika jer više ljudi koji razmišljaju i rade zajedno mogu da dođu do boljih rešenja i proizvedu bolje rezultate. Prema tome, uključite u ovaj proes što više ljudi: članove svog tima, partnere, stejkholdere, sponzore pa čak i same krajnje korisnike!

TAJNA PREGRADA

Iskoristite prednosti kolektivnog razmišljanja! Odbacite usamljenost i prigrlite iskustvo, veštine i perspektivu vašeg tima!

Za početak, treba samo da se suočite sa jednom komplikovanom reči: ZAŠTO?

Izvor: www.sevenquotes.com

Treba da definišete probem sa kojim želite da se suočite organizujući omladinsku razmenu. Ovo je prvi ali i najteži korak kroz koji ćete razviti ne samo logički tok koji možete koristiti da svojim partnerima (a takođe i potencijalnim donorima) objasnite važnost vašeg projekta kao odgovora na određene potrebe uočene u društvu, već i postaviti osnove predloga projekta.

OVO SMO MI:

Recimo da je problem čijem smanjenju ili rešenju želite da doprinesete kroz ovu omladinsku razmenu sledeći:

“…omladinske organizacije na zapadnom Balkanu (često i u drugim evropskim zemljama) nemaju dovoljno kapaciteta da se efektivno suoče sa problemima diskriminacije, netolerancije i procesom pomirenja…”

Da bi se sveobuhvatnije objasnila metodologija, za potrebe analize ovog problema koristićemo analogiju drveta. Svako drvo ima korenje koje mu obezbeđuje hranu i omogućava mu da raste i razvije stablo i, konačno, ima krošnju koju prvo uočimo kada pogledamo drvo izdaleka.

Slično tome, svaki problem ima svoje korene koji ga hrane tj. uzroke, a takođe i krošnju tj. posledice – događaje, fenomene i stanja koja ukazuju na postojanje problema, koji je predstavljen kao stablo drveta.Slično tome, svaki problem ima svoje korene koji ga hrane tj. uzroke, a takođe i krošnju tj. posledice – događaje, fenomene i stanja koja ukazuju na postojanje problema, koji je predstavljen kao stablo drveta.

Ako isečemo krošnju, nove grane će izrasti posle nekog vremena i drvo će nastaviti da živi kao i problem ako se suočimo samo sa njegovim posledicama – neće biti vidljiv neko vreme ali će se ponovo pojaviti. Zato je neophodno da analiziramo uzroke koji su doveli do problema (stabla) veoma pažljivo jer jedino radom na uzrocima (korenu) možemo da postignemo trajnu pozitivnu promenu.

VREME JE ZA GLEDANJE!

Izvor: TolaData “Identifying the focal issue with ‘Problem Tree Analysis’ technique”
Izvor: Portal365 “CAnalyzing the Problem Using Problems Tree”

Sanjarenje je dobro i nikome ne škodi. Međutim, nakon kreiranja svog drveta problema, vreme je da analizirate svoje kapacitete i da budete relni pri proceni na koje grupe uzroka možete da utičete, a na koje ne. Ovo ćete postići samo ako odgovorite na pitanje: na koji način se ideja vašeg projekta – u našem slučaju organizovanje omladinske razmene – uklapa u opštu sliku? Ovo je od velikog značaja i postavlja osnove za formulisanje akcije. Ava aktivnost treba da bude kolektivna i zato okupite svoj tim i počnite sa razmenom mišljenja!

OVO SMO MI!

Kada smo završili analizu drveta problema, možemo da nacrtamo sledeću sliku:

PROBLEM – STABLO: dugoročno nepoverenje, mržnja i drugi negativni odnosi između postkonfliktnih nacija ili nacija u zamrznutom konfliktu.

UZROCI – KORENJE: konflikti iz prošlosti, sećanje na nasilje, traumatična iskustva iz prošlosti, političke aktivnosti, rat, ekonomski uzroci, politička manipulacija, nedostatak interkulturne svesti.

POSLEDICE – KROŠNJA: diskriinacija, predrasude, pristrasnost, propuštene prilike, nepravda, propaganda, politička, društvena i ekonomska nejednakost, mržnja, nepoverenje, negativni odnosi, netolerancija.

Sada je vreme da trezveno razmislimo o tome sa kojim od ovih uzroka naša organizacija može uspešnije da se suoči i do koje mere. Ako hoćemo da budemo relistični – promena zvaničnih politika bila bi veoma teška i dugotrajna, dok bi ishod našeg truda bio u najmanju ruku neizvestan. Prema tome, verovatno bi trebalo da „odsečemo“ tu granu u potpunosti i zanemarimo je u nastavku procesa. Možemo da primenimo istu proceduru za slične grane i da se držimo onih koje su relevantnije za naš rad i kapacitete. 

51%