E. Šta preostaje?

Sada ste, manje ili više završili prvu fazu vaše razmjene. Prije samog kraja ima još nekoliko detalja koje treba isplanirati.

  • Organizacija domaćin

Na sreću ili ne, pored zadovoljstva zbog uspješnih rezultata, to što ste domaćin nosi sa sobom veliki spisak odgovornosti. Pošto ste se izborili sa najvažnijim stvarima, evo nekih dodatnih detalja o kojima treba da se pobrinete kao organizator:

  • Takav je zakon: Poštujte zakon i važeće administrativne procedure – svaki projekat ima za cilj da pošalje pozitivnu poruku… ne da vas pošalje u zatvor! Budite sigurni da ste razumjeli pravni kontekst i prilagodili mu svoje aktivnosti.
  • Materijali: Neophodno je da obezbjedite sve materijale za rad u skladu sa agendom koju ste osmislili (papire, sveske, markere, papirne table itd.) i da organizujete štampanje i umnožavanje edukativnih materijala i/ili brendiranih fascikli, majica, postera itd.
  • Tehnička oprema: Pobrinite se da obezbijedite svu potrebnu opremu za svoje aktivnosti kao što su projektori, monitori, kompjuteri, skeneri i štampači – obezbijedite „pokretnu kancelariju“ i pripremite se za sve situacije.  
  • Obroci: Treba da obezbjedite adekvatne obroke za grupu u toku razmjene, naročito ako su neki od učesnika vegetarijanci ili alergični na neku vrstu hrane. Takođe razmislite o vremenu i mjestu za pauze.

Definitivno postoji mnogo detalja o kojima morate voditi računa i zato se pobrinite da sve zapišete i da budete što bolje pripremljeni!

  • Organizacija učesnik

U ovom slučaju možete dozvoliti sebi da budete opušteniji, naročito kada se radi o logistici i praktikalijama. Uživajte u činjenici da neko drugi mora da brine o tome ovog puta! Međutim, i vi morate da obavite neke pripreme:

  • Reprezentacija: Neka vaši predstavnici budu osobe koje ispunjavaju kriterijume i služe na čast vašoj organizaciji. To nije važno samo za vašu reputaciju, već i za uspjeh projekta koji će vam takođe pružiti sjajne rezultate i prednosti.
  • Učite: Važno je da vaš predstavnik bude upoznat sa temom i da je dovoljno proučio i istražio sve njene aspekte. Nema svrhe poslati nekoga ko je kao „prazan list papira“ i ne može ni na koji način doprinijeti procesu.
  • Reklamirajte se: Učešće u internacionalnom događaju je samo po sebi pun pogodak za vašu organizaciju. Obogaćivanje vašeg portfolija takvim iskustvom je velika stvar i zato se potrudite da to adekvatno reklamirate u svojoj mreži. To će vjerovatno podići svijest vaše ciljne grupe o vašim aktivnostima i povećati vaš kredibilitet, a time takođe i podršku stejkholdera.

OVO SMO MI!

Kada se fokusiramo na naš projekat međunarodne omladinske razmjene sa učesnicima iz postkonfliktnih područja i područja u zamrznutom konfliktu tj. interkulturalni susret, priprema za njega izgleda specifično i iz druge perspektive, bez obzira da li ste domaćin ili gost.

Kultura, između ostalog, podrazumijeva formu vladavine, ekonomiju, istoriju, jezik, neverbalni jezik, obrazovanje, umjetnost, nauku, školski sistem, religiju, percepciju života i smrti, sport, navike vezane za jelo i piće, manire za stolom, ostale običaje i navike, književnost, društveni život, medije, oglašavanje, sistem socijalne zaštite, tradicije, nacionalne praznike, muziku, poeziju, imena, emocije, odjeću, arhitekturu, narodne heroje, norme, vrijednosti, stavove, zakone, porodični život, prirodu, ponos, bajke itd.

Važno je da znate što više možete o svojoj kulturi i kulturi drugih. Svi moraju da prihvate da se korijeni njihovog ponašanja nalaze u i permanentno su povezani sa njihovom kulturom. Kultura može da se posmatra kao psihološki korijen i emocionalno sidro ličnosti i poricanje njenog uticaja ostavlja osobu bez veoma važne emocionalne podrške.

Živjeti u drugoj kulturi i sa drugom kulturom znači imati stranu kulturu kao okvir svakodnevnih aktivnosti. Nije moguće uspostaviti isti odnos prema kulturi kakav je gore opisan u potpuno novom okruženju za samo nekoliko dana. Zato je važno da zadržimo sidro u svojoj kulturi da se ne bismo „izgubili“.

Zadržavanje tog sidra takođe znači neporicanje bilo kog dijela svoje kulture: identifikacija znači prihvatanje činjenica, prihvatanje prošlosti i trenutne realnosti u svojoj zemlji, prihvatanje njenog uticaja na našu ličnost i razmišljanje ali ne nužno i zastupanje svega što pripada našoj kulturi.

TAJNA PREGRADA!

Kritika je dozvoljena i podržava se ali trebalo bi da ide uz aktivnu diskusiju i preispitivanje.

Ovo se naročito odnosi na „tamne“ strane naše sopstvene kulture u prošlosti ili sadašnjosti: korupciju, građanski rat, antisemitizam, ropstvo ili druge činjenice koje izazivaju negativnu percepciju u drugim zemljama i koje su osnova predrasuda. Samo prihvatanjem da su ovi aspekti dio naše kulture, pa time i dio nas, možemo da dozvolimo sebi da učimo o sopstvenoj kulturi kroz interesantne diskusije sa pripadnicima drugih kultura. Pošto će vam često postavljati pitanja o vašoj zemlji i kulturi, biće vam od pomoći da znate nešto o svom porijeklu.  

Šta treba da znate o SVOJOJ zemlji
GeografijaIstorijaPolitički sistem i politikaEkonomska situacija
Sistem obrazovanja i univerzitet HranaTradicija i običajiPjesme na vašem jeziku i plesovi

Izvor: Interni

Izvor: Pinterest “Intercultural Misunderstanding”
Šta treba da znate o DRUGOJ zemlji
Svakodnevno okruženje
Klimatski usloviVrijemeGeografija
Istorija i politikaIstorijski i politički odnosi sa vašom zemljomEkonomska situacijaŠta treba, a šta ne teba raditi

Source: Internal

77%