E. I ara què?

Aquí estem, més o menys acaben la primera fase del nostre intercanvi juvenil. Però, just avanç de la línia de meta, encara queden alguns detalls per arreglar.

  • Ser la organització amfitriona

Per sort o no, a més de gaudir dels resultats de l’èxit, ser l’amfitrió porta una gran llista de responsabilitats. Després d’haver abordat les coses més importants, aquí hi ha alguns extres dels que deuries ocupar-te com organitzador:

  • Es la llei: Segueix les lleis i els procediments administratius vigents: l’objectiu de cada projecte es enviar un missatge positiu… No terminar a la presó! Assegurat de comprendre el context legal i ajusta les teves activitats en conseqüència.
  • Materials: Es necessari adquirir tots els materials necessaris per treballar d’acord amb l’agenda que hagis creat (paper, quaderns, marcadors, entre d’altres…) i també organitzar la impressió i multiplicació de materials educatius i/o carpetes de marca, samarretes, cartells…
  • Equip tècnic: Assegurat de proporcionar tot l’equipo necessari  per facilitar les activitats, com projectors, pantalles, ordinadors, escàners i impressores; proporciona una “oficina mòbil” i estiguis preparat per qualsevol situació.
  • Menjars: Deuràs proporcionar els aliments suficients i adequats per al grup durant l’intercanvi, especialment si alguns dels participants son vegetarians o al·lèrgics a algun menjar.
  • Pensa també quan i on tindràs els teus descansos.

Definitivament hi ha molts detalls encara per mirar, així que assegurat d’anotar tot i estar el millor preparat possible!

  • Ser l’organització que envia

En aquest cas, permet-te estar més relaxat, especialment quan es tracta de logística i practicitat. Gaudeix el fet de que algú tingui que preocupar-se per aquest detalls per aquesta vegada! Però, també necessitaràs fer alguns preparatius:

  • Representació: Assegurat d’estar representat per algun membre que li donaran crèdit a l’organització. Es important no nomes per la reputació, sinó també per l’èxit del projecte que els ofereixi grans resultats i avantatges.
  • Estudia: Es important que el teu representant estiguin familiaritzats amb el tema i que hagi estudiat o investigat suficientment tots els aspectes. De res serveix enviar a algú sense eines i que no pot aportar res al procés.
  • Promocionat: Participar en un esdeveniment internacional es en sí un èxit per l’organització. Enriqueixi el teu portafolis amb dita experiència es molt important, així que assegurat de publicar-ho adequadament en les teves xarxes. Això probablement augmentarà la consciència del grup objectiu amb respecte a les seves activitats i augmentarà la teva credibilitat, per tant, també el suport de les parts interessades.

¡AIXÒ ES EL QUE SOM!

Centrant-nos en el nostre projecte d’intercanvi juvenil internacional, encara amb participants d’àrees post-conflictes o enquistades, no deixa de ser una  trobada intercultural, notem que la preparació sembla ser més especifica a través ‘altres perspectives, ja sigui que pertanys a la categoria de qui acull als joves o qui els assisteix o enviï des de l’àrea d’origen.


La cultura inclou, entre d’altres, la forma de govern, l’economia, la historia, el idioma, el llenguatge no verbal, l’educació les arts, la tecnologia, la ciència, el sistema escolar, la religió, la percepció de la vida i la mort, els esports, els hàbits de menjar i veure, els modals a la taula, altres costums i hàbits, literatura, la vida social, els medis de comunicació, la publicitat, el sistema de seguretat social, tradicions, festes nacionals, la música, poesia, les emocions, d’indumentària, l’arquitectura, herois nacionals, normes, valors, actituds, lleis, la vida familiar, naturalesa l’orgull, contes de fades…

Es important saber tot el que puguis sobre la teva pròpia cultura i la cultura dels teus contraparts. Tots deuen acceptar que el seu comportament està lligat i permanentment influenciat per la seva pròpia cultura. La cultura es pot veure com les arrels psicològiques i l’àncora emocional d’una personalitat i negar la seva influencia deixa al individu sense aquest suport emocional tan important.

Viure en i amb un altre cultura significa tindre a aquesta cultura estrangera com marc per tota acció diària. No es possible establir la mateixa relació amb la cultura descrita anteriorment amb un entorn totalment nou en tan sol uns dies. Per tant, es important mantenir un àncora en la pròpia cultura per no “perdre’t”.

Mantenir aquesta àncora també significa no negar cap part de la teva pròpia cultura: la identificació dignifica acceptar els fets, acceptar la realitat passada i l’actual en el teu propi país, acceptar la seva influencia en la teva pròpia personalitat i pensament, però no necessàriament defensar tot el que pertany a la teva pròpia cultura.

¡CAIXA SECRETA!

La crítica està permesa i fomentada, però s’ha de fer dintre d’una discussió i un qüestionament actiu.

Així s’aplica especialment als costats “foscos” de la teva pròpia cultura en el passat o en el present: corrupció, guerra civil, antisemitisme, esclavitud o qualsevol altre cosa que causi una percepció negativa en altres països i sigui la base del prejudici. Només acceptant que aquest aspectes son part de la teva pròpia cultura i, per tant, part de tu mateix, et permetràs aprendre sobre la teva pròpia cultura a través de discussions interessants amb membres d’altres cultures. Com sovint se’t preguntarà sobre el teu propi país i cultura, es molt útil tindre alguns coneixements sobre la seva pròpia experiència.

El que deus saber sobre EL TEU PROPI país
GeografiaHistoriaSistema polític i políticaSituació econòmica
Sistema educatiu i universitariMenjarTradicions i costumsCançons en el teu idioma i balls

Font: Interna

Font: Pinterest “Intercultural Misunderstanding”
Què saber sobre L’ALTRE país
Entorn diari
ClimaTemps atmosfèricGeografia
Historia i políticaRelació històrica i política amb el teu propi paísSituació econòmicaNormes

Font: Interna

51%