A. Кој ја плаќа сметката?

Кога станува збор за финансиски средства … работите стануваат сериозни! За почеток, да кажеме дека финансирањето е цело едно Поглавје само по себе и веројатно најболниот дел од планирањето и спроведувањето на нов проект – во нашиот случај, Младинска размена. Првата и најгорлива тема од сите нив е… КАДЕ ДА ГИ НАЈДАМЕ ПАРИТЕ?  Има голем број одговори на ова прашање, иако некои од нив изгледаат далеку пореални од другите. Ова се најчестите ресурси:

 • Меѓународни и регионални донаторипостојат голем број институции, организации и фондации кои се активни во регионот и поддржуваат младинска размена. Според многу специфични барања, се чини дека варираат од донатор до донатор, добивајќи грантови за планирање и спроведување на проект за младинска размена и кога станува збор за буџетирање, на врвот на листата се токму овие младински проекти. Препознавајќи ја важноста на младинската размена и големите придобивки што произлегуваат од овие проекти, постојат бројни можности за грантови како би ги поддржале овие проекти. Еве листа на донатори кои се најспремни за доделување на грантови за ваков тип на проекти:
  • Регионална канцеларија за младинска соработка (RYCO): независно функционален институционален механизам, основан од учесници од Западен Балкан 6 (СБ 6): Албанија, Босна и Херцеговина, Косово *, Црна Гора, Северна Македонија и Србија, со цел да се промовира духот на помирувањето и соработка помеѓу младите во регионот преку програми за Младинска размена. Повеќе информации можете да најдете на https://www.rycowb.org/
  • Еразмус +: најпозната програма на Европската унија која поддржува патувања, како и практични трошоци и трошоци поврзани со активности неопходни за младинска размена. Дознајте повеќе на https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/youth-exchanges_en
  • Европа за граѓаните: друга програма на ЕУ што придонесува кон разбирање на граѓаните за ЕУ, нејзината историја и разновидност и поттикнува демократско учество на граѓаните на ниво на ЕУ. Истражете го на https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
  • Европска младинска фондација (EYF): оддел во рамките на Секторот за млади на Директоратот за демократско учество на Советот на Европа, Генерален директорат за демократија кој обезбедува финансиска и едукативна поддршка за европските активности на младите. Посетете ги на https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation
 • Странски амбасади – постојат неколку програми поддржани од амбасади или други слични фондации што веројатно би можеле да ги истражите. Посетете ги Одделите за рабора со млади на амбасадите и конзулатите и разгледајте различни можности!
 • Домашни донатори – може да побарате поддршка од релевантни министерства и други владини институции, дури и од локалните самоуправи што можат да ги препознаат нивните интереси за реализација на меѓународни настани, како што се Младинска размена на нивна територија.
 • Спонзори – можете да контактирате со компании и да побарате од нив да го спонзорираат вашиот настан, или преку нивните програми за општествена одговорност на компанијата, со директно финансирање на вашиот настан, или со обезбедување на нивни услуги/производи во замена за нивна промоција.

Но, што ако не најдете достапна можност за вашиот проект или вашата апликација не е прифатена од официјалните грант донатори? Не губете надеж! Моќта е во ваши раце!

 • Собирање средства – овој метод постојано добива популарност и нема причина да се прашувате зошто! Пошироката јавност изгледа прилично подготвена да понуди нешто свое со цел да поддржи одлични идеи и иницијативи од млади за млади! Размислете за организирање настан за собирање средства, како што е концерт, добротворен настан или дури и претстава. Други методи за прибирање средства може да вклучуваат продажба на услуги или производи обезбедени од вашата организација, нејзините членови или поддржувачи, па дури и директно контактирање на лица кои се во можност и сакаат да поддржат некоја акција што е корисна за заедницата. Обидете се – трудот дефинитивно ќе биде исплатлив!
 • Масовно финансирање – технологијата е на ваша страна и нуди широк спектар на платформи кои обезбедуваат услуги за финансиска поддршка. Постојат многу вакви иницијативи кои може да ги истражите? Можеби вашата судбина ве води кон дигиталниот свет! Еве неколку опции:

ТАЈНА КУТИЈА

Работете на вашиот план за прибирање средства во соработка со вашите партнери, направете список на потенцијални донатори и поделете ги задачите меѓу себе. Можеби можете да го добиете целиот буџет од само еден донатор, сепак, во пракса, организациите обично имаат повеќе од еден извор на финансирање за нивните проекти.

И, ако се чини дека немате среќа со овие методи … останува да …се помолите да се појави  волшебната ламба!😊

Source: internal
30%