A. Kush e paguan faturën?

Kur bëhet fjalë për para … gjërat  bëhen serioze! Për të filluar, financimi është një kapitull i tërë në vetvete dhe ndoshta pjesa më e dhimbshme e planifikimit dhe zbatimit të një projekti të ri – në rastin tonë, një shkëmbimi  të të rinjve. Tema e parë dhe më e nxehtë e tyre është… KU I GJEJMË NE PARAT? Epo, ka një numër përgjigjesh që mund të përshtaten me pyetjet tuaja, megjithëse disa prej tyre duken shumë më reale se të tjerat. Këtu janë burimet më të zakonshme:

 • Donatorë ndërkombëtar dhe rajonal – ka një numër institucionesh, organizatash dhe fondacionesh që janë aktive në rajon dhe mbështesin shkëmbimet e të rinjve. Nën kërkesat shumë specifike, që duket se ndryshojnë nga një donator në tjetrin, marrja e  granteve për planifikimin dhe zbatimin e një projekti të shkëmbimit të të rinjve  figuron në krye të listës kur bëhet fjalë për buxhetimin. Duke njohur rëndësinë e shkëmbimeve të të rinjve dhe përfitimet e mëdha që ato ofrojnë gjatë rrugës, ka mundësi të shumta për grante për t’i mbështetur ato. Këtu janë disa nga donatorët më të gatshëm:      
  • Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO): një mekanizëm i pavarur institucional, I themeluar nga vendet e Ballkanit Perëndimor  (WB 6): Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova *, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, me qëllim për të promovuar frymën e pajtimit dhe bashkëpunimit midis të rinjve në rajon përmes programeve të shkëmbimit të të rinjve. Mund të gjeni më shumë informacion në https://www.rycowb.org/      
  • Erasmus +: programi më i famshëm i Bashkimit Evropian që mbështet udhëtimet si dhe kostot praktike  të lidhura me aktivitetet e nevojshme për shkëmbimin e të rinjve. Mësoni më shumë në      
  • Evropa për qytetarët: një program tjetër i BE-së që kontribuon në të kuptuarit e qytetarëve më shume rreth BE-së, historisë dhe diversitetit të saj si dhe inkurajon pjesëmarrjen demokratike të qytetarëve në nivelin e BE-së. Eksploroni në https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en      
  • Fondacioni Evropian I Rinisë (FRE): një divizion në Departamentin e Rinisë së Këshillit të Drejtorisë së Evropës të pjesëmarrjes demokratike, Drejtoria e Përgjithshme e Demokracisë  siguron mbështetje financiare dhe arsimore për aktivitete rinore evropiane. Vizitoni ata në https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation      
 • Ambasadat e huaja – ka disa programe të mbështetura nga ambasada ose fondacione të tjera të ngjashme që ndoshta mund të eksploroni. Vizitoni Divizionet Rinore të Ambasadave dhe Konsullatave dhe shikoni përreth  për mundësi!      
 • Donatorët vendas – mund të kërkoni mbështetje nga ministritë përkatëse dhe institucionet e tjera qeveritare, madje edhe vetëqeverisjet lokale që mund të njohin interesat e tyre në realizimin e ngjarjeve ndërkombëtare, siç janë shkëmbimet e të rinjve në territorin e tyre.      
 • Sponsorët – ju mund të kontaktoni me kompani dhe t’i kërkoni që të sponsorizojnë ngjarjen tuaj, ose përmes programeve të tyre të përgjegjësisë shoqërore të korporatave, duke financuar drejtpërdrejtë ngjarjen tuaj, ose duke ju siguruar shërbimet / produktet e tyre në këmbim të promovimit.      

Por, çka nëse nuk mund të gjeni ndonjë mundësi në dispozicion për projektin tuaj ose aplikimi juaj nuk pranohet nga ofruesit zyrtarë të granteve? Mos e humb shpresën! Fuqia është në duart tuaja!

 • Mbledhja e fondeve  kjo metodë vazhdimisht fiton popullaritet dhe nuk ka asnjë arsye të pyesim pse! Publiku i gjerë duket se është mjaft i gatshëm të ofrojë diçka të vogël për të mbështetur ide dhe iniciativa të mëdha nga të rinjtë për të rinjtë! Mendoni për organizimin e një ngjarjeje për mbledhjen e fondeve të tilla si një koncert, një darkë bamirësie apo edhe një shfaqje. Metoda të tjera të mbledhjes së fondeve mund të përfshijnë shitjen e shërbimeve ose produkteve të ofruara nga organizata juaj, anëtarët ose mbështetësit e saj, apo edhe kontaktimin e drejtpërdrejtë me individë që janë të aftë dhe të gatshëm të mbështesin disa veprime që janë të dobishme për komunitetin. Provojeni – patjetër që do t’ia vlejë!      
 • -Financimi i turmës teknologjia është në anën tuaj dhe ofron një gamë të gjerë platformash që ofrojnë shërbime për mbështetje financiare. Ka shumë iniciativa të tilla për të eksploruar dhe kush e di? Ndoshta fati juaj ju çon në botën dixhitale! Këtu janë disa opsione:      

KUTI SEKRETE

Punoni në planin tuaj për mbledhjen e fondeve në bashkëpunim me partnerët tuaj, bëni një listë të donatorëve të mundshëm dhe ndani detyrat ndërmjet njëri-tjetrit. Ndoshta ju mund të merrni të gjithë buxhetin nga vetëm një donator, megjithatë, në praktikë organizatat zakonisht kanë më shumë se një burim financimi për projektet e tyre.

Dhe nëse duket se nuk keni fat me këto metoda … mirë .. gjithmonë mund të luteni për një Llambë Magjike! 😊

Burimi: internal
50%