B. Pričaj mi o omladini!

Rad u postkonfliktnim društvima može biti vrlo izazovan. Kao i uvijek, za obrazovanje i njegovu ulogu u promociji jednakosti se često kaže da je ključna u procesu demokratizacije. Pružanje širokog spektra obrazovnih mogućnosti mladima nesumnjivo može pomoći u njegovanju demokratskih stavova ali ne garantuje da će biti usvojeni adekvatni obrasci ponašajna. Neophodan je fokusiran pristup, kojim se naglašava potreba da se vještine rješavanja konflikta, pripovijedanje i sjećanje inkorporiraju u zvanični školski program i vanškolske aktivnosti. Prema tome, podsticanje omladinskih razmjena predstavlja odličan alat za promociju mira i pomirenja u postkonfliktnim društvima. Cilj je da se njeguje znanje, praktične vještine i stavovi koji osnažuju mlade ljude da primjenjuju kritičko razmišljanje i učestvuju samouvjereno u društvu, uzimajući u obzir činjenicu da je edukacija o pomirenju nekompatibilna sa kulturnom dominacijom. Iako se prihvata praksa korišćenja lokalnih kulturnih resursa u upravljanju konfliktima i sjećanjima na nasilje, kulturne tradicije su arbitrarni istorijski konstrukti i veoma su nekonzistentne. U obrazovnom radu se postavlja pitanje kako kulturni resursi grupe mogu da se iskoriste bez vraćanja na etno-kulturološku ili nacionalističku stigmatizaciju, kao što je to često slučaj na zapadnom Balkanu.

48%